Cавуляк Вікторія Орестівна

Старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики

Профілі:

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5216-6737

Scopus: https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=5f0tpRhiSfMWVnCT-vOPAAQZiU6XirQz37eP86Cm

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=wre8-kEAAAAJ

Web of Science(WoS) https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=D6fLIsrBa9wCWRbMBfd&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

DOI: https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi13.132

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • психологічний супровід здобувачів вищої освіти
 • християнська психологія і психотерапія

Інформація про вищу освіту:

 1. Московський державний університет, 1986 р., психолог, викладач психології

Стаж роботи: 35 років

Дисертаційні дослідження:

Наукові та професійні досягнення:

 • Член навчально-методичної групи кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ.
 • Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеню «бакалавр» психолого-природничого факультету РДГУ «Розробка та пілотаж методичного інструментарію соціально-психологічних досліджень» з 2012 р. й дотепер.
 • Член Товариства психологів України (Львівське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України»).

Навчальні дисципліни.

 • Історія психології;
 • Практикум із загальної психології;
 • Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації;
 • Етнопсихологія.

Автор понад 50 публікацій.

Основні публікації:

 1. Савуляк В. О. Особливості запиту студентів щодо діяльності психологічної служби ВНЗ / В.О.Савуляк // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць. Вип. 4 / упоряд. Р. В. Павелків ;  ред.. кол. : Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2015. – С.233 - 237.
 2. Савуляк В. О. Релігійний досвід особистості як чинник розвитку її духовності / В. О. Савуляк // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків ;  ред.. кол. : Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 193 - 195.
 3. Савуляк В. О. Вікові особливості взаємозв’язку соціально-психологічної адаптації та розвитку соціального інтелекту (на матеріалі дослідження школярів) / В.О. Савуляк, К. О. Бакун // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11 / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол. : Р. В. Павелків, Н. В .Корчакова, В. І. Безлюдна. – Рівне : РДГУ, 2018. –128 - 134.
 4. Савуляк В. О. Особливості самоорганізації студентів закладу вищої освіти різних спеціальностей / В. О. Савуляк // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. – Рівне : РОІ ППО. – №2, 2019 (98). – С. 78 – 82.
 5. Савуляк В. О. Особливості соціального сприймання у підлітковому віці / В. О. Савуляк // Психологія: реальність і перспективи : Збірник наук. праць. – Вип. 13 / упоряд.: Р.В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол. : Р. В. Павелків, Н. В .Корчакова, В. І. Безлюдна. – Рівне : РДГУ, 2019. – С. 123 - 128.
 6. Савуляк В. О. Особистісне та професійне зростання студентів-психологів у процесі вивчення фахових дисциплін. / І. А. Дружиніна, В. О. Савуляк // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М. М.». 2020. – С.36 - 45.
 7. Савуляк, В. О. Завдання з реалізації принципу історизму у практиці викладання історії психології / В. О. Савуляк // The VIII International scientific and practical conference «Science and education: problems, prospects and innovations» (April 28-30, 2021) CPN Publishing Group, с. Kyoto, Japan, pp. ISBN 978-4-9783419-5-2. – С. 639-644.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Практикум зі спеціалізації. Соціальна психологія. Методичні рекомендації з курсу для студентів спеціальності 6.030102 – Психологія./ Укладачі В. О. Савуляк, О. В. Рудюк . ― Рівне : РДГУ, 2016. – 72 с. (авторський внесок 65 %)
 2. Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Практикум із загальної психології». Модуль 2. Загальна характеристика принципів та методів психологічного дослідження. Модуль 2. Метод спостереження. / Укладач В.О.Савуляк.  – Рівне: РДГУ, 2021. – 48 с.
 3. Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Практикум із загальної психології». Модуль 6. Метод семантичного диференціалу. Модуль 8. Контент-аналіз / Укладач В.О.Савуляк.  – Рівне: РДГУ, 2021. – 52 с.
 4. Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Практикум із загальної психології». Модуль 7. Проективні методики у психологічному дослідженні аналіз / Укладач В.О.Савуляк.  – Рівне: РДГУ, 2021. – 72 с
© 2022 Психологія