Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ОК09 

Сучасна зарубіжна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=515

проф. Немеш О.М.

2 курс

ОК08

Теорія і методика викладання психології у вищій школі

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=522

доц.Созонюк О.С.

ОК06

Актуальні проблеми психології

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=529 

доц. Назаревич В.В.

ОК07

Психологія розвитку

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=175

проф. Корчакова Н.В.

3 курс

ОК10

Виробнича (педагогічна практика)

 

проф. Павелків Р.В.

 

© 2024 Психологія