Вибіркові дисципліни

 

Вибіркові дисципліни у 2023 – 2024 навчальному році
ОС "Магістр" ОПП "Психологія"
1 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
2 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.

Вибіркові дисципліни у 2022 – 2023 навчальному році

ОС "Магістр" ОПП "Психологія"

1 курс
2 курс

Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ВК07

Психологія здоров′я

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=455

доц. Бабак К.В.

ВК08

Ігротерапія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=479

проф. Литвиненко С.А.

ВК10

Психологія життєтворчості

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=474

проф. Ямницький В.М.

ВК11

Основи символдрами

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=478

проф. Литвиненко С.А.

ВК13

Психологія стресу

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=525 

доц. Назаревич В.В.

ВК14

Психічна депривація

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=521 

доц. Назаревич В.В.

ВК16

Конфліктологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=409

проф.Корчакова Н.В.

ВК17

Сексологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=496

проф.Корчакова Н.В

2 курс

ВК13

Арт-терапія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=483

доц. Ставицька О.Г

ВК14

Сімейне консультування

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=486 

доц. Главінська О.Д.

ВК15

Психологія Інтернет-залежності

do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=176

проф. Камінська О.В.

ВК16

Психосоматика

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=489 

проф. Хупавцева Н.О.

 

© 2024 Психологія