ПОРЯДОК
 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Згідно нормативно-правових документів, що регулюють систему внутрішнього забезпечення якості освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. (Постанова КМ України від 21.09 2019№ 800 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190800.html).

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними формами і видами. До основних форм підвищення кваліфікації належать: інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева) і дуальна, без відриву від виробництва.

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (один кредит ЄКТС становить 30 годин). 

Воробйов Анатолій Миколайович 

Павелків Віталій Романович

Івашкевич Едуард Зенонович

Камінська Ольга Володимирівна

Хупавцева Наталія Олександрівна

Демчук Олена Олександрівна

Дружиніна Інна Анатоліївна

Главінська Олена Дмитрівна

Артемова Ольга Іванівна

Ставицька Олена Григорівна

Романюк Володимир Леонтійович

Рудюк Олег Володимирович

Cавуляк Вікторія Орестівна

Панасюк Віктор Миколайович

Мовчко Олег Петрович

© 2024 Психологія