Кафедра загальної психології та психодіагностики започаткована у лютому 2003 року. Вона є випусковою для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія.

Згідно штатного розпису на кафедрі працює 15 науково-педагогічних працівників а саме:

  • чотири доктори психологічних наук (Івашкевич Е.З., Камінська О.В., Павелків В.Р., Хупавцева Н.О.);
  • дев′ять кандидатів наук (Воробйов А.М., Артемова О.І., Главінська О.Д.,
    Демчук О.О., Дружиніна І.А., Ніколайчук Г.І., Романюк В.Л., Рудюк О.В.,
    Ставицька О.Г.);
  • два старших викладачі (Панасюк В.М., Савуляк В.О.).

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно удосконалюють рівень професійної компетентності шляхом поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності: доцент Ставицька О.Г. – сертифікований фахівець з арт-терапії та казкотерапії, доценти Главінська О.Д., Дружиніна І.А. – сертифіковані тренери навчальних, освітніх та бізнес-тренінгів, оргконсультанти. Доценти Ставицька О.Г., Главінська О.Д., Дружиніна І.А. – члени Української спілки психотерапевтів.

Кафедра загальної психології та психодіагностики забезпечує викладання обов′язкових та вибіркових компонент освітніх програм «Психологія» та «Практична психологія» підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія, а саме: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Практикум із загальної психології», «Психофізіологія», «Математичні методи у психології», «Експериментальна психологія», «Клінічна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика», «Історія психології», «Психологічне консультування», «Психолого-педагогічна експертиза», «Основи дефектології»; за освітнім ступенем «магістр»: «Теоретико-методологічні проблеми психології», «Організаційна психологія», «Сімейне консультування», «Арт-терапія», «Психологія Інтернет-залежності», «Основи психосоматики».

Наукова діяльність кафедри спрямована на вивчення психологічних чинників ефективної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної вищої школи. Це відображено у кафедральній науковій темі: «Психологічні особливості формування професійної ідентичності учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти» (державний реєстраційний номер 0122U000360).

За ініціативи кафедри, починаючи з 2013 року, на психолого-природничому факультеті щорічно проводяться науково-практичні семінари для практичних психологів закладів освіти та практикуючих психологів «Актуальні питання розвитку практичної психології Рівненщини», одним із завдань яких є обговорення проектів освітніх програм підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 053 Психологія. Формуванню професійної компетентності, поглибленню практичних навичок майбутніх психологів сприяє проведення щорічного Тижня психології.

Науково-дослідна робота здобувачів освіти здійснюється не лише у рамках освітнього процесу, але і шляхом їх залучення до участі у гуртках, проблемних групах, досліджень на базі лабораторії клінічної психології та психофізіології та навчально-методичного центру, виступів на конференціях, семінарах тощо. Результати їх наукових розвідок публікуються у електронному альманасі студентського наукового товариства «Актуальні питання психологічної науки», започаткованому у 2008 року.

Кафедра загальної психології та психодіагностки завжди готова до діалогу та співпраці.

© 2022 Психологія