Кафедра загальної психології та психодіагностики започаткована у лютому 2003 року у звязку з реорганізацією кафедри психології, яка була заснована у січні 1992 року. Вона є випусковою для здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 053 Психологія.

Згідно штатного розпису на кафедрі працює 15 науково-педагогічних працівників а саме:

  • чотири доктори психологічних наук (Івашкевич Е.З., Камінська О.В., Павелків В.Р., Хупавцева Н.О.);
  • дев′ять кандидатів наук (Воробйов А.М., Артемова О.І., Главінська О.Д., Демчук О.О., Дружиніна І.А., Ніколайчук Г.І., Романюк В.Л., Рудюк О.В., Ставицька О.Г.);
  • два старших викладачі (Панасюк В.М., Савуляк В.О.).

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно удосконалюють рівень професійної компетентності шляхом поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності: доцент Ставицька О.Г. – сертифікований фахівець з арт-терапії та казкотерапії, експерт -тренер у розробці та впровадженні теоретичного та практичного мануалу  представленого в рамках реалізації напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення, доценти Главінська О.Д., Дружиніна І.А. – сертифіковані тренери навчальних, освітніх та бізнес-тренінгів, оргконсультанти. Доценти Главінська О.Д., Демчук О.О., Дружиніна І.А., Ставицька О.Г.,  – члени Української спілки психотерапевтів.

Кафедра загальної психології та психодіагностики забезпечує викладання обов′язкових та вибіркових компонент

  • освітніх програм «Психологія» та «Практична психологія» підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія, а саме: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Практикум із загальної психології», «Психофізіологія», «Математичні методи у психології», «Експериментальна психологія», «Клінічна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика», «Історія психології», «Психологічне консультування», «Психолого-педагогічна експертиза», «Основи дефектології»;
  • освітньої програми «Психологія» за освітнім ступенем «магістр»: «Теоретико-методологічні проблеми психології», «Організаційна психологія», «Сімейне консультування», «Арт-терапія», «Психологія інтернет-залежності», «Основи психосоматики»;
  • вибіркових компонент освітньо-наукової програми «Психологія» за освітнім ступенем «доктор філософії» зі спеціальності 053 Психологія: «Розвивально-корекційні технології у психологічних дослідженнях», «Методи статистичної обробки даних», «Психологічна безпека освітнього середовища».

Наукова діяльність кафедри спрямована на вивчення психологічних чинників ефективної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної вищої школи. Це відображено у кафедральній науковій темі: «Психологічні особливості формування професійної ідентичності учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти» (державний реєстраційний номер 0122U000360) (2022-2027рр)

За ініціативи кафедри, починаючи з 2013 року, на психолого-природничому факультеті щорічно проводяться науково-практичні семінари для практичних психологів закладів освіти та практикуючих психологів «Актуальні питання розвитку практичної психології Рівненщини», серед завдань якого залучення випускників та практиків до обговорення проектів освітніх програм підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 053 Психологія, поглиблення їх фахових компетенцій. Формуванню професійної компетентності, поглибленню загальних та спеціальних компетентностей майбутніх психологів сприяє щорічне проведення Тижня психології.

Науково-дослідна робота здобувачів освіти здійснюється не лише у рамках освітнього процесу, але і шляхом їх залучення до участі у гуртках та проблемних групах, які функціонують при кафедрі, міжнародних, всеукраїнських та регіональних у наукових та науково-практичних конференціях та семінарах  тощо. Результати  наукових розвідок здоувачів вищої освіти публікуються у електронному альманасі студентського наукового товариства «Актуальні питання психологічної науки», започаткованому у 2008 року.

 

© 2024 Психологія