Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ОК10

Математичні методи у психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=506 

доц. Рудюк О.В.

ОК11

Психофізіологія 

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=494 

доц. Романюк В.Л.

ОК12

Вступ та мова спеціальності

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=491.

доц. Артемова О.І.

ОК13

Загальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=482

доц. Ставицька О.Г.

ОК14

Практикум із загальної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=183  

ст.викл. Савуляк В.О

ОК15

Експериментальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=336 

доц. Рудюк О.В.

2 курс

ОК12

Загальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=482

доц. Ставицька О.Г.

ОК13

Практикум із загальної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=183  

ст.викл. Савуляк В.О

ОК16

Вікова психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=469

проф.Безлюдна В.І.

ОК20

Психодіагностика

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=326

доц.Демчук О.О.

3 курс

ОК15

Соціальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=457

проф. Корчакова Н.В.

ОК17

Клінічна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=495 

доц. Романюк В.Л.

ОК19

Педагогічна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=178

доц. Назарець Л.М.

ОК23

Основи психотерапії

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=500

доц. Сторож О.В.

ОК26

Психологічне консультування 

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=484 

доц. Главінська О.Д.

ОК27

Теорія та методика організації психотренінгу

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=498 

доц. Сторож О.В.

4 курс

ОП14

Патопсихологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=487 

проф. Хупавцева Н.О.

ОП17

Історія психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=480 

ст.викл. Савуляк В.О

ОП21

Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=481 

ст. викл. Савуляк В.О

ОП22

Методика викладання психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=463

доц. Созонюк О.С.

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  053 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ОК10

Математичні методи у психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=506 

доц. Рудюк О.В.

ОК11

Вступ  спеціальності

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=492 

доц. Артемова О.І.

ОК12

Загальна психологія

do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=225  

проф. Камінська О.В.

ОК13

Експериментальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=336 

доц. Рудюк О.В.

ОК14

Диференціальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=350

ст. викл. Хомич І.С.

ОК13

Практикум із загальної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=508 

доц. Дружиніна І.А.

2 курс

ОК11

Загальна психологія

do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=225

проф. Камінська О.В.

ОК14

Педагогічна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=178 

доц. Назарець Л.М.

ОК15

Соціальна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=457 

проф.Корчакова Н.В.

ОК16

Вікова психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=169 

доц. Кулакова Л.М.

ОК25

Порівняльна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=337 

доц. Артемова О.І.

3 курс

ОК17

Основи клінічної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=495 

доц. Романюк В.Л.

ОК18

Основи патопсихології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=490 

проф. Хупавцева н.О.

ОК19

Психодіагностика

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=326

доц. Демчук О.О.

ОК23

Основи психокорекції

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=4

доц. Бабак К.В.

ОК28

Психологічна служба в системі освіти

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=454

доц. Кулакова Л.М.

ОК29

Основи дефектології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=488 

проф. Хупавцева Н.О.

ОК31

Практикум із групової психокорекції

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=267

доц. Бабак К.В.

4 курс

ОК16

Історія психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=505 

проф. Івашкевич Е.З.

ОК21

Політична психологія

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=517 

ст. викл. Панасюк В.М.

ОП18

Юридична психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=168

викл. Луцик Г.О.

ОК24

Методологічні та теоретичні проблеми психології

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=538 

проф. Павелків В.Р.

ОП23

Сучасні концепції глибинної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=471 

проф. Ямницький В.М.

ОП24

Методика викладання психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=463

доц.. Созонюк О.С.

ОП29

Практикум із групової психокорекції

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=267

доц. Бабак К.В.

 

© 2024 Психологія