Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Підготовка фахівців ступеня «бакалавр» за спеціальність 053 «Психологія» на психолого-природничому факультеті здійснюється за двома освітньо-професійними програмами :

  • «Психологія»;
  • «Практична психологія».

Термін навчання за кожною із програм - 3 роки 10 місяців.

Загальний обсяг навчальних занять з підготовки здобувача вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра становить 240 кредитів ЄСТС.

© 2024 Психологія