Старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Кандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: 0000-0001-8930-6572

Scopus: https://www.scopus.com.search

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9K9no3oAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS): https://www.webofscience.com//wos/alldb/summary/marked/relevance/1

DOI: 10.35619

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • розвиток суспільно значущої поведінки;
 • психосоматика;
 • психологічні тренінги на різну тематику.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2006 р., вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог в закладах освіти.
 2. Навчалася в аспірантурі (2006-2009 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стаж роботи: 13 років

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів» (Київ, 2021).

Наукові та професійні досягнення:

 • Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» психолого-природничого факультету «Особливості уявлень молодших школярів про нормовідповідність власної поведінки» із 2018 р. до 2021 р

Навчальні дисципліни.

 • Диференційна психологія

Автор понад 22 публікацій.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до виконання семінарських, практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія освітньої діяльності» / укладачі: Д. В. Піонтковська, А. О. Широких, І. С. Хомич. – Рівне, 2021.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Хомич І. С. Самооцінка дитини молодшого шкільного віку як передумова забезпечення контролю за діяльністю з точки зору нормативних критеріїв. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 291–295.
 2. Хомич І. С. Мотиваційний компонент психологічної готовності до навчання у школі. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 9. С. 153–160.
 3. Хомич І. С. Фізіологічні і психологічні аспекти соціальної адаптації дитини до школи. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. : Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2018.      Вип. 10.­ С. 152–158.
 4. Хомич І. С. Дослідження особливостей особистісних цінностей молодших школярів. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 11. С. 165–172.
 5. Хомич І. С. Дослідження особливостей особистісних цінностей молодших школярів. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ред  кол. : І. В. Малафіїк, М. В. Мальчик. Рівне : Рівнен. ін-т Ун-ту «Україна», 2019. С. 138–141.
 6. Хомич І. С. Особливості соціально-психологічної компетентності молодших школярів у сфері нормовідповідності власної поведінки. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 12. С. 223–228.
 7. Хомич І. С. Факторна структура особистості молодшого школяра. Психологія: реальність і перспективи :  зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. у-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 13. С. 173–180.        
 8.  Хомич І. С. Вікові особливості прояву особистісних характеристик молодших школярів. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків,   В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 14. С. 221–225.
 9.  Khomych Ivanna Conceptual approaches to the study of the problem of    normativity in psychological science. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2021. № 1. P. 145–149.
 10. Хомич І. С. Поняття батьківсько-дитячих відносин як одного із факторів формування самооцінки в молодшому шкільному віці. Man and environment, trends and prospects : аbstracts of III International Scientific and Practical Conference. SH SHW “NEW ROUTE”. Tokyo, Japan, 2020. P. 125–128. URL: http:// isg-konf.com.
 11. Хомич І. С. Особливості прояву особистісних характеристик молодших школярів із різним соціометричним статусом у класі. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 15. С. 155–161.
 12. Хомич І. С. Концептуальні підходи до вивчення проблеми нормативності у психологічній науці. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2021. Вип. 16. С. 201–206.
 13. Хомич І. С. Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Київ, 2021. 23 с.
 14. Хомич І. С. Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів : дис..  канд. психол. наук / І. С. Хомич – Київ, 2021. 250 с.

Доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Кандидат психологічних наук

Профілі

ORCID: 0000-0001-5758-309Х

Scopus

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

Web of Science(WoS)

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • психологія особистості та міжособистісної взаємодії,
 • психологія мотивації

Інформація про вищу освіту:

 1. Ровенський державний педагогічний інститут ім.. Д.З.Мануїльського, 1991 р., вчитель математики і фізики;
 2. Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», 2001, психолог, викладач психології.

Стаж роботи: 34 р.

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків» (Київ, 2009 р.).

Наукові та професійні досягнення:

 • 2017 р -. участь у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук у секції «Психологія» (наказ Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 01.12.2016 р. № 59;
 • 2018 р -. участь у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук у секції «Психологія» (наказ Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 02.12.2017 р. № 56;
 • 2021 р -. участь у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук у секції «Психологія» (наказ Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 24.02.2021р. № 25;
 • 2017-2018 н.р. – керівник проблемної групи наукового студентського товариства за напрямком «Актуальні проблеми  практичної психології сьогодення»; організатор та керівник психологічного клубу за участю студентів психолого-природничого факультету РДГУ на тему «Безмежні грані психології» (мета: просвітницька діяльність та популяризація психологічної науки серед молоді);
 • 2021-2022 н.р. керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти студентів соціальності «Психологія» психолого-природничого факультету РДГУ, що працює за темою: «Проблема мотивації навчання у сучасній школі»

Навчальні дисципліни:

 • психологія особистості;
 • психологія особистості та міжособистісної взаємодії;
 • педагогічна психологія;
 • практикум із вікової та педагогічної психології;
 • практикум із соціальної психології

Автор понад 30 публікацій. Основні публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Назарець Л.М. Особливості взаємодії у конфліктах та конструктивні прийоми їх подолання. / Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність та перспективи». – Випуск 5 . – Рівне:РДГУ, 2017. – С.197-201.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Назарець Л., Руденко Н. Формування мотивації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти /Л.Назарець, Н.Руденко // Філософія освітнього простору: психологічний вимір: колективна монографія; під ред.. Р.В. Павелківа, Н.В. Корчакової. – К.: «Центр учбової літератури», 2021. – 400с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Назарець Л., Крук Л. Особливості вербального та невербального мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ /Л.Назарець, Л.Крук // Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти. Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам"яті проф.Т.І.Поніманської.-Рівне:РДГУ, 2020.-С.144-146.
 2. Назарець Л., Мартинюк І.. Аналіз поведінкових реакцій у дітей молодшого шкільного віку /Л.Назарець, І.Мартинюк // Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти. Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам"яті проф.Т.І.Поніманської.-Рівне:РДГУ, 2020.-С.149-152.
 3. Назарець Л., Носуленко У. Особливості організації корекційної роботи з дошкільниками із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення /Л.Назарець, У.Носуленко // Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти. Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам"яті проф.Т.І.Поніманської.-Рівне:РДГУ, 2020.-С.152-154.
 4. 4.Назарець Л.М., Якимова Я.Л. Особливості прояву основних симптомів ПТСР. / Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток. / Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції – Рівне: Рівненський інститут Університет «Україна», 12 квітня 2021. – С. 120 – 127.
 5. Назарець Л.М., Руденко Н.М. Психологічна допомога військовослужбовцям з ПТСР засобами піскової терапії. / Scientific Collection “InterConf” , №53: with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference “INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS” (April, 25-26,2021). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021. 761p.( 213-216 р.)

Доцент кафедри вікової та педагогічної психолог

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1338-320X

Scopus https://www.scopus.com/home.uri

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hTskxoEAAAAJ

Web of Science(WoS) https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E1V6pPVQfuLPwiqyYpe&preferencesSaved   

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Життєве проектування на основі смисложиттєвого пошуку.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2011 р., психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах.
 2. Навчалася в аспірантурі (2016-2020 рр.) за спеціальністю 053 – Психологія

Стаж роботи: 2 роки

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) « Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці» (Рівне, 2020).

Навчальні дисципліни.

 • Загальна та соціальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологія освітньої діяльності
 • Конфліктологія і девіантологія у фізичному вихованні
 • Психологія здоров’я і здорового способу життя

Автор  11 публікацій. Основні публікації

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Широких А. О. Життєве проектування як психологічна категорія. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ІХ. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. Київ-Ніжин, 2018. Вип. 11. С. 226‒238.
 2. Широких А. О. Самопізнання як передумова ефективності життєвого проектування юнаків. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ. Рівне, 2018. Вип. 11. С. 183‒188.
 3. Широких А. О. Роль самоактуалізації в життєвому проектуванні особистості. Науковий журнал «Психологія та соціальна робота». Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2019. Вип. 1 (49). С. 143‒158.
 4. Широких А. О. Дослідження стратегій досягнення життєвих цілей юнаків. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe,
 5. Issue 227, Vol. VIII (91). P. 46–48.
 6. Широких А. О. Часові параметри життєвої організації діяльності особистості в умовах реалізації життєвого проекту. Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 12 квітня 2018 р.); ПУ «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки. Дніпро: Акцент ПП, 2018. С. 76‒80.
 7. Широких А. О. Здатність до прогнозування як чинник життєвого проектування особистості. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2020 р.). Переяслав-Хмельницький, 2020. С. 140‒142. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/76/conference_30-30.4.2020.pdf (дата звернення: 07.05.20).
 8. Широких А. О. Психологічний супровід життєвого проектування юнаків у системі професійної освіти. Вектори психології – 2020: матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (Харків, 24 квітня 2020 р.). Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет психології, 2020. С. 43‒46. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15792 (дата звернення: 15.05.20).
 9. Широких А. О. Роль самоідентифікації у життєвому проектуванні особистості. Альманах студентського наукового товариства «Актуальні питання психологічної науки»: матеріали тез доповідей. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 12. С. 157‒158.
 10. Широких А. О. Психологія життєвого проектування: від ретроспективи до футурології [Текст] / А. О. Широких // «Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій» (м. Ужгород, 28-29 червня 2019 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. С. 109‒111.
 11. Широких А. О. Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості. Науковий журнал «Молодий вчений». Секція «Психологічні науки». Херсон: вид-тво «Молодий вчений», 2018. Вип. № 8 (60). С. 60‒64.
 12. Широких А. О. Здібності особистості як чинник реалізації життєвого проекту. Теорія і практика сучасної науки: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 травня 2019 р.). Київ: Міжнародний центр науки і досліджень, 2019. С. 21‒22.

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики

Доктор психологічних наук

Профілі:

ORCID

Scopus: 

Google Scholar: 

Web of Science(WoS): 

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія раціогуманізму;
 • Психологія фасилітативної взаємодії;
 • Постнекласична психологія;
 • Аксіопсихологія.

Інформація про вищу освіту:

 1. З 1993 по 1998 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут, педагогічний факультет, спеціальність «початкове навчання,біологія»
 2. 2007 рік – захист кандидатської дисертації «Психологічний потенціал евристичної  бесіди як форми навчальної роботи», спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України).
 3. З 2019-2021рр. - докторант Переяслав Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.

Стаж роботи

Дисертаційні дослідження

Навчальні дисципліни:

 • Основи патопсихології;
 • Основи дефектології;
 • Практикум із загальної психології.

Основні публікації:

 1. Хупавцева Н.О. Психологічні засади організації фасилітативної взаємодії у роботі вчителя. \ Н.О.Хупавцева \ Особистість у контексті морального та професійного зростання: колективна монографія; за ред. .Р. В. Павелківа. ― Київ: «Центр учбової літератури».― С.. 140-156.
 2. Хупавцева Н.О. Аргументативний дискурс як психологічний чинник організації фасилітативної взаємодії на уроках у загальноосвітній середній школі. \ Н.О.Хупавцева \ Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019.  Вип.46.  С. 394-419 (англ..мовою).

Зав кафедри практичної психології та психотерапії

Науковий ступінь:Доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1741-1303

Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F78E-f-L_ES4mmT78jJHKNQpX8N3epEIE17neCaLDMQryakZowYnHGSocjAM28krM8zgUXfRqKWq2d5aWSDECYLo0krx5hNaKLI7_zys9NnFumIaDy9m3sjeOG9CMrtjJqn_Dmfz36b3n0lkl_gEkIN8JvUGA&user=d9ErozsAAAAJ

Web of Science(WoS) http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D1rdAD51bhgfrYu2On7&search_mode=GeneralSearch&prID=dfc97112-a45c-427e-b15d-e327549734e6

DOI:

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Вікова та педагогічна психологія,
 • психологія розвитку, життєтворчості,
 • психологічне консультування,
 • психотерапія

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Вчитель математики і фізики» (1990 р.). Навчався в аспірантурі (1990-1993 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Навчався в докторантурі (1999-2002 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Стаж роботи: 29 років

Дисертаційні дослідження:

 1. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія ««Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів»» (Одеса, 1993).
 2. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці» (Київ, 2005).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій:
 1. Д 48.125.03 Національного університету «Острозька академія» м. Острог (з 2018 року до теперішнього часу);
 2. Д 41.053.03 Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса (з 2011 до теперішнього часу);
 • Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ (з 2011 до теперішнього часу);
 2. Психологія: реальність і перспектива. Збірник наукових праць РДГУ (з вересня 2016 року до теперішнього часу) Серія КВ № 18713-7513Р) (Категорія Б).
 • Здійснюю  наукове керівництво здобувачами ступеня PhD.
 • Виступаю офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни.

 1. Методика та організація наукових досліджень;
 2. Основи глибинної психотерапії;
 3. Основи символдрами;
 4. Методика констатувального експерименту;
 5. Концепція аналітичного дослідження;
 6. Інноваційні тренінгові технології;
 7. Психологія життєтворчості

Автор понад 130 публікацій.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Програма атестаційного екзамену здобувачів ОС «магістр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Ямницький. – Рівне: РДГУ, 2020. –  28 с. (авторський внесок 30 %).
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами ОС «бакалавр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Ямницький. – Рівне: РДГУ, 2020. – 32 с. (авторський внесок 30 %)
 3. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» («Практична психологія»)» для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 19 с. (авторський внесок 30 %).
 4. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та для вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 19 с. (авторський внесок 30 %).
 5. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» для вступників на здобуття ступеня «Магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 24 с. (авторський внесок 30 %).
 6. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами ОС «магістр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2021. –  34 с. (авторський внесок 30 %)
 7. Програма атестаційного екзамену здобувачів ОС бакалавр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2021. – 38 с. (авторський внесок 30 %)

Основні публікації :

 1. Ямницький В.М. Життєві перспективи акмеперіоду особистості в контексті психології життєтворчості /В.М. Ямницький // Психологічний часопис. – Науково-практичний журнал Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. - №6, випуск 16. – 07.2018 р.- с.213-227 (електронний ресурс).
 2. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Психотерапія дітей та підлітків: традиції та сучасні підходи / В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко, // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2019. – Вип. 12. – С. 147-153.
 3. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Психологічні особливості роботи з батьками в психотерапії дітей та підлітків. /В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2019. – Вип. 12. – С. 69-75.
 4. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Становлення ігрової терапії в психоаналітичних школах А. Фрейд та М. Кляйн / С.А.Литвиненко, В.М. Ямницький // Психологія реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. Вип. 14 / упоряд.: проф. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. - Рівне : РДГУ, - 258 с. - С. 130-135.
 5. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Концептуальні засади сучасного розвитку символдрами / В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи:  збірник наукових праць РДГУ. / упоряд.: проф. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. - Рівне : РДГУ,  2021. - Вип. 15. - С. 121-127.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Environmental and emotional predictors ofcognitive styles of air traffic controllers. Liubov Pomytkina, Olena Ichanska, Eduard Pomytkin, and Vadim Yamnitsky. E3S Web of Conferences 258, 02013 (2021) UESF-2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125802013.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Сучасні практики психологічної допомоги /В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових праць / за заг. Ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.М. Ічанської. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – 323 с. – С.305-308.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Шестопал Іванна Анатоліївна. Психологічні особливості професійної самореалізації жінок зрілого віку: дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 /Іванна Анатоліївна Шестопал. Національний університет «Острозька академія». – Острог,  
 2. Широких Анастасія Олегівна. Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці. Доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю  053-Психологія. Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.003 у Рівненському державному гуманітарному університеті. Рівне, 2020.
 3. Омельченко Тетяна Валентинівна. Психологічні чинники особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів. Доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю  053-Психологія. Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.004 у Рівненському державному гуманітарному університеті. Рівне, 2020.
© 2023 Психологія