Шановні здобувачі освітнього ступеня PhD!

Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету звертається до Вас з проханням відповісти на питання анкети щодо стану якості освіти за освітньо-науковими програмами аспірантури. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки докторів філософії в університеті.
Опитування є анонімним, тому можете не зазначати свої особисті дані (прізвища, імена та батькові).

АНКЕТА для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня PhD щодо якості підготовки за освітньо -науковими програмами в Рівненському державному гуманітарному університеті

 

Шановні колеги!

Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості реалізації освітньо-наукових програм (ОНП) підготовки докторів філософії за освітнім ступенем PhD. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки в Рівненському державному гуманітарному університеті.
У питаннях, які потребують визначення оцінки, вона визначається за п’ятибальною шкалою, в якій 5 балів відповідає найвищій оцінці. Якщо під час оцінювання аспектів якості ОНП Ви зазначили оцінку, що є нижчою за 5 балів, то Ви маєте можливість висловити свої зауваження та пропозиції у пункті 45.
Опитування є анонімним.

АНКЕТА для науково-педагогічних працівників щодо якості реалізації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за освітнім ступенем PhD у Рівненському державному гуманітарному університеті

 

Шановний добродію!

З метою удосконалення якості освітніх послуг, що надаються Рівненським державним гуманітарним університетом, просимо Вас висловити свою думку щодо освітньо-наукових програм підготовки фахівців освітнього ступеня PhD.

АНКЕТА для опитування СТЕЙКХОЛДЕРІВ щодо якості освітньо-наукової програми (освітній ступінь PhD) 

АНКЕТА для опитування РОБОТОДАВЦІВ щодо якості освітньо-наукових програм (освітній ступінь PhD)

© 2022 Психологія