2022 - 2023 н.р.

Шановний добродію!  
З метою удосконалення якості освітніх послуг, що надаються  Рівненським державним гуманітарним університетом, просимо Вас висловити свою думку щодо освітньо-наукових програм підготовки фахівців освітнього ступеня PhD.

АНКЕТА для опитування стейкхолдерів щодо якості освітньо-наукової програми (освітній ступінь PhD)

 
Шановний добродію!
З метою удосконалення якості освітніх послуг, що надаються  Рівненським державним гуманітарним університетом, просимо Вас висловити свою думку щодо освітньо-наукової програми підготовки фахівців освітнього ступеня PhD. Дякуємо за співпрацю!

АНКЕТА для опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукових програм (освітній ступінь PhD)
 
 
Шановні колеги!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості реалізації освітньо-наукових  програм (ОНП) підготовки докторів філософії за освітнім ступенем PhD.  Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки в Рівненському державному гуманітарному університеті.
У питаннях, які потребують визначення оцінки, вона визначається за п’ятибальною шкалою, в якій 5 балів відповідає найвищій оцінці. Якщо під час оцінювання аспектів якості ОНП Ви зазначили оцінку, що є нижчою за 5 балів, то Ви маєте можливість висловити свої зауваження та пропозиції у пункті 45.
Опитування є анонімним.
 
 
 
Шановні здобувачі освітнього ступеня PhD!
Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ) звертається до Вас з проханням відповісти на питання анкети щодо якості освітньо-наукової програми, за якою ви здобуваєте вищу освіту. Якщо відповідь на запитання передбачає оцінювання, то просимо надавати її в 5-бальній шкалі, в якій 5 є найвищим балом.
Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки докторів філософії в університеті.
Опитування є анонімним, тому можете не зазначати свої особисті дані (прізвища, імена та батькові).
 
 
Шановні здобувачі вищої освіти!
Центр якості освіти пропонує відповісти на питання анкети щодо якості організації освітнього процесу в Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ). Ваші відповіді є важливими для вдосконалення якості вашої підготовки, забезпечення комфортних умов навчання.
Опитування є анонімним і не потребує зазначення ваших особистих даних (прізвища, імені та по батькові).
 
 
Шановні здобувачі освітнього ступеня PhD!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень під час реалізації освітньо-наукових програм. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки докторів філософії в університеті.
Опитування є анонімним, тому можете не зазначати свої особисті дані (прізвища, імена та батькові).
 
 
 
Шановні здобувачі вищої освіти!
Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету пропонує відповісти на питання анкети щодо якості викладання навчальних дисциплін, передбаченими  вашими освітніми програмами. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення якості вашої підготовки, забезпечення комфортних умов навчання.
Опитування є анонімним і не потребує зазначення ваших особистих даних (прізвища, імені та по батькові).
 
 
Шановні здобувачі вищої освіти!
Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ) пропонує відповісти на питання анкети щодо проблеми академічної доброчесності. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення якості освіти в РДГУ.
Відповідаючи на питання, які потребують оцінки у балах, зазначайте оцінки від 1 до 5 балів (5 балів є найвищою оцінкою).
Опитування є анонімним і не потребує зазначення ваших особистих даних (прізвища, імені та по батькові).
 
 

 

Розпорядження №05-01-03 від 09.03.2023р. "Про проведення опитування здобувачів вищої освіти і науково-педегогічних працівників стосовно якості освіти в університеті"

Назва анкети

Посилання

Анкети для опитування науково-педагогічних та педагогічних працівників

1. https://docs.google.com/forms/d/1iajpExlCm18EWJrH-Ql9jP8eminZaohxjIahaIwxbN8/edit

2. https://docs.google.com/forms/d/1XzpKjIJhId2cNY3FLz0tQhr5AjGV68BbxXfHFq3fQgw/edit

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти

1. https://docs.google.com/forms/d/10jrRcD27YaeN1q-iQu89ohkzUn24Luw56XXwC11PjR8/edit

2. https://docs.google.com/forms/d/1dYWrWvE-NQgOpD0bBN2vnF0wMC_GmZL8xxtBG5WSJhI/edit

3. https://docs.google.com/forms/d/1aM8Tee2GBu71q-d__eqMWe-MxsvVHXZuh-At_2P0lT4/edit

 


Шановні здобувачі освітнього ступеня PhD!

Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету звертається до Вас з проханням відповісти на питання анкети щодо стану якості освіти за освітньо-науковими програмами аспірантури. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки докторів філософії в університеті.
Опитування є анонімним, тому можете не зазначати свої особисті дані (прізвища, імена та батькові).

АНКЕТА для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня PhD щодо якості підготовки за освітньо -науковими програмами в Рівненському державному гуманітарному університеті

 

Шановні колеги!

Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості реалізації освітньо-наукових програм (ОНП) підготовки докторів філософії за освітнім ступенем PhD. Ваші відповіді є важливими для вдосконалення процесу підготовки в Рівненському державному гуманітарному університеті.
У питаннях, які потребують визначення оцінки, вона визначається за п’ятибальною шкалою, в якій 5 балів відповідає найвищій оцінці. Якщо під час оцінювання аспектів якості ОНП Ви зазначили оцінку, що є нижчою за 5 балів, то Ви маєте можливість висловити свої зауваження та пропозиції у пункті 45.
Опитування є анонімним.

АНКЕТА для науково-педагогічних працівників щодо якості реалізації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за освітнім ступенем PhD у Рівненському державному гуманітарному університеті

 

Шановний добродію!

З метою удосконалення якості освітніх послуг, що надаються Рівненським державним гуманітарним університетом, просимо Вас висловити свою думку щодо освітньо-наукових програм підготовки фахівців освітнього ступеня PhD.

АНКЕТА для опитування СТЕЙКХОЛДЕРІВ щодо якості освітньо-наукової програми (освітній ступінь PhD) 

АНКЕТА для опитування РОБОТОДАВЦІВ щодо якості освітньо-наукових програм (освітній ступінь PhD)

© 2024 Психологія