Кафедра вікової та педагогічної психології створена у лютому 2003 року як випускова кафедра з підготовки фахівців за напрямом 053 Психологія.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання понад 30 навчальних дисциплін психологічного циклу на всіх факультетах університету. Профілюючі навчальні дисципліни кафедри: вікова психологія; педагогічна психологія; соціальна психологія; диференційна психологія; конфліктологія; психологія вищої школи; юридична психологія; психологія праці; психологічне консультування; основи наукових досліджень; психологія стресу; сексологія; психологія освітньої діяльності.

Під керівництвом доктора психологічних наук, професора Романа Володимировича Павелківа на кафедрі сформувався згуртований високопрофесійний колектив. До його складу входить 15 науково-педагогічних працівників, у тому числі:

  • три доктори психологічних наук – проф. Павелків Р.В., доц. Корчакова Н. В., доц. Немеш О. М;
  • одинадцять кандидатів психологічних та педагогічних наук, докторів філософії (доц. БезлюднаВ. І., доц. Кулаков Р. С., доц. Назаревич В. В., доц. Назарець Л. М., доц. Созонюк О. С., Березюк Т. П., Кулакова Л. М., Яцюк Н. О., Піонтковська Д. В., Хомич І. С., Широких А. О.);
  • старший викладач Джежджера О. В.; старший методист Юрчук О. С.

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку проблеми розвитку суб’єктності особистості та її морального становлення. У руслі даної проблематики кафедрою виконано два наукові проекти з держбюджетним фінансуванням:
«Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис» (держ. реєстр. номер – 0106U000636), (2006-2008рр.), результати якого знайшли відображення у однойменній колективній науковій монографії
«Просоціальна поведінка як передумова морального становлення особистості» (держ. реєстр. номер – 0112U002043), який спрямований на розкриття унікально-значущої форми соціальної поведінки людини, спрямованої на безкорисну підтримку оточуючих, розвиток альтруїстичних тенденцій у структурах людської психіки і поведінки, готовність діяти на користь інших людей.(2012-2013рр.).

Високий рівень науково-професійної підготовки професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє здійснювати викладання дисциплін психологічного циклу, починаючи з I-го і закінчуючи III-ім рівнем вищої освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 053 Психологія.
Викладацька діяльність членів кафедри постійно поєднується з розробкою навчально-методичних матеріалів, написанням підручників, навчальних посібників, наукових статей.
З 2013 р. кафедра видає науковий часопис «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503), який включений до Переліку фахових видань України з психології.
З 2020 р. ініційовано випуск студентського мультидисциплінарного наукового часопису РДГУ «Студентський дайджест», у якому публікуються наукові доробки здобувачів вищої освіти.

Творча атмосфера колективу відбилася у девізі кафедри
«Роботанайкращий спосіб насолоджуватися життям».

Колектив кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ відкритий до спілкування, обміну досвідом та співпраці.

© 2024 Психологія