Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ОК02

Психологія освітньої діяльності

   

ОК04

Методологія і методи наукових досліджень у психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=472

проф. Ямницький В.М.

ОК06

Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=465

доц.. Созонюк О.С.

ОК07

Активні методи у психологічній практиці

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=473

проф. Ямницький В.М.

ОК08

Кризова психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=477

проф. Литвиненко С.А.

ОК09

Методи психокорекції та психотерапії

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=502

ст. в. Демянюк

ОК10

Організаційна психологія

do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=226

проф. Камінська О.В.

ОК11

Теоретико-методологічні проблеми психології

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=537 

проф. Павелків В.Р.

2 курс

ОК13

Панорама сучасної зарубіжної та вітчизняної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=475

проф. Немеш О.М.

 

© 2024 Психологія