Вибіркові дисципліни

 

Вибіркові дисципліни у 2023 – 2024 навчальному році
ОС "Бакалавр" ОПП "Психологія"
2 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
3 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
4 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
ОС "Бакалавр" ОПП "Практична психологія"
2 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
 
3 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
 
4 курс
Денна ф.н. Заочна ф.н.
 

Вибіркові дисципліни у 2022 – 2023 навчальному році
ОПП "Психологія" ОПП "Практична психологія"
2 курс
3 курс
4 курс
 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

2 курс

ВК02

Екологічна психологія

do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=437

проф. Камінська О.В.

ВК21

Активне соціально-психологічне навчання

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=507 

доц. Дружиніна І.А.

ВК22

Групове соціально-психологічне навчання

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=509 

доц. Дружиніна І.А.

3 курс

ВК17

Основи наукових досліджень (за професійним спрямуванням)

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=462

ст. викл. Джеджера О.В.

ВК23

Психолого-педагогічна експертиза

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=332

доц. Ставицька О.Г.

ВК24

Нейропсихологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=493 

доц. Романюк В.Л.

ВК25

Психологія особистості

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=503

доц. Назарець Л.М.

ВК26

Психологія міжособистісної взаємодії

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=544

доц. Кулаков Р.С.

ВК27

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=520 

доц. Назаревич В.В.

ВК28

Психологія важковиховуваних

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=438

викл. Луцик Г.О. 

ВК33

Психологія праці

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=476

проф. Немеш О.М.

ВК34

Психологія спілкування

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=460

доц. Березюк Т. П.

4 курс

ВП10

Психокорекція

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=501

ст.в. Демянюк О.Б.

ВП11

Психологія менеджменту та управління

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=375

доц. Березюк Т. П.

Психологія спілкування

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=458

доц. Березюк Т. П.

ВП18

Юридична психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=168

викл. Луцик Г.О.

Політична психологія

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=516 

ст. викл. Панасюк В.М.

ВП15

Організація діяльності психологічних служб

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=459

ст. викл. Джеджера О. В.

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 053 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

2 курс

ВК02

Екологічна психологія

do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=437 

проф. Камінська О.В.

ВК04

Психологія здоров′я

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=455 

доц. Бабак К.В.

ВК20

Активне соціально-психологічне навчання

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=497

доц. Сторож О.В.

ВК21

Групове соціально-психологічне навчання

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=509 

доц. Дружиніна І.А.

ВК24

Психолого-педагогічна експертиза

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=332

доц. Ставицька О.Г.

ВК25

Нейропсихологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=493 

доц.Романюк В.Л.

ВК26

Психологія праці

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=476

проф. Немеш О.М.

ВК27

Психологія сім′ї

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=466

ст. викл. Джеджера О. В.

ВК29

Практикум з вікової психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=468

ст. викл. Джеджера О. В.

ВК31

Робота з групами девіантних підлітків

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=439

викл. Луцик Г.О.

ВК32

Практикум з соціальної психології

   

ВК33

Психологія важковиховуваних

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=438

викл. Луцик Г.О

3 курс

ВБ08

Основи наукових досліджень (за проф.спрямуванням)

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=464

ст. викл. Джеджера О. В.

ВК19

Актуальні проблеми сучасної психології

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=524

доц.Созонюк О.С.

ВК22

Психологія особистості

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=503

доц. Назарець Л.М.

ВК23

Психологія міжособистісної взаємодії

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=504

доц. Назарець Л.М.

ВК34

Психологічне консультування

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=484 

доц. Главінська О.Д.

ВК35

Кризове консультування

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=485 

доц. Главінська О.Д.

4 курс

ВК07

Теорія і методика організації психотренінгу

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=498

доц. Сторож О.В.

ВК08

Основи психотерапії. Арт-терапія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=499

доц. Сторож О.В.

 

© 2024 Психологія