Ставицька Олена Григорівна

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Кандидат психологічних наук. 

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2499-775X

Scopus: https://www.elsevier.com

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=F1BMtR4MHcdXkqRP4Bv&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія спілкування.
 • Психологія життєстійкості.
 • Психологічне консультування та психотерапія.
 • Психологія адиктивної поведінки.
 • Арттерапія в практиці надання психологічної допомоги дітям та дорослим.
 • Дитяча та підліткова психотерапія.Кризова психологія.

Інформація про вищу освіту:

 1. Вищий навчальний заклад « Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006 р., кваліфікація - спеціаліст з психології.
 2. Навчалася в аспірантурі (1996-2000 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

Стаж роботи: понад 20 років

Дисертаційні дослідження: Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07) – педагогічна та вікова психологія «Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя» (Київ, 2009).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Української Спілки Психотерапевтів  ( квиток ВК № 18/24 від 30.03.18 року).
 • Член Всеукраїнської Арттерапевтичної Асоціації ( квиток № АТА 236)
 • Арттерапевт- (Львівський міжнародний навчальний проект з арт-психотерапії під керівництвом Д-ра Маргарет Хілз Зарате .Шотландія) (2012-2016 рік) сертифікат.
 • Кандидат в психотерапевти за методом кататимного переживання образів « Символ-драма» Міжрегіональна ГО сприяння розвитку символ-драми в Україна.
 • Лектор Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (з 2012 року і дотепер) (Довідка 27.09.2021 №01-06 /207
 • Тренер навчально- освітніх тренінгів   Навчальний проект.(сертифікат)
 • Експерт -тренер у розробці та впровадженні теоретичного та практичного мануалу  представленого в рамках реалізації напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», що фінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією (2017-2021рік) контракт.
 • Голова журі  II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області у 2018-2021 навчальному році (секція Психологія).
 • Член журі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі" (у Рівненській області) 2020 н.р.
 • Співорганізатор  щорічного заходу « Тиждень психології»  на психолого-природничому факультеті РДГУ.
 • Співорганізатор  щорічного фестивалю практичної психології на «Світязі».(з 2010року).
 • Науковий керівник науково-дослідної теми «777777777
 • Здійснює наукове керівництво здобувачами вищої освіти рівня бакалавр та магістр.

Навчальні дисципліни.

 • Загальна психологія;
 • Психолого-педагогічна експертиза;
 • Арттерапія. Сімейне консультування.

Автор понад  45 публікацій. Основні публікації

 1. Ставицька О.Г. Прояви булінгу в сучасній школі. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск7- Рівне: РДГУ, 2016. – С.214-217
 2. Ставицька О.Г. Ставицький Д.О. Динаміка змісту особистісно-мотиваційної сфери студентів за час навчання у вузі // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.8/упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна,  Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2017. –С.254-259.
 3. Ставицька О.Г. Ставицький Д.О. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери сучасних студентів-психологів // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.9 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна,  Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2017. –С.125-132
 4. Ставицька О.Г. Ставицький О.О. Психологічний аналіз соціальної установки до інвалідизованих людей в демографічній площині. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.10 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2018. –  С.140-145
 5. Ставицька О.Г. Вплив рівня домагань на прагнення до самоактуалізації студентської молоді // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2018. –  С.140-144
 6. Ставицька О.Г. Воробей І.І. Психологічні особливості впливу стресостійкості на учбову діяльність студентів. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2018. – С.144-149.
 7. Ставицька О.Г. Конопліцька Ю. І. Особливості розвитку емоційного інтелекту у підлітковому віці. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2018. –С.70-75.
 8. Ставицька О.Г. Онісковець Б. І Мотиваційні чинники перфекціонізму сучасної студентської молоді. // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне:РДГУ, 2018. –С.104-109.
 9. Ставицька О.Г. Ставицький О.О. Особливості прояву гандикапності у представників різних професій.   Теорія і практика сучасної психології.  №1, Т.1, 2019р.
 10. Ставицька О.Г. Ставицький О.О. Емпіричне дослідження ставлення інвалідизованих осіб до себе залежно від професійної спрямованості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1 / 2020. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. (Серія: Психологічні  науки). С. 63-70. (ВАК + мають індекс цитування Index Copernicus International)
 11. Ставицька О.Г. Ставицький О.О. Статево-рольові відмінності у ставленні до інвалідизованих (за методикою дослідження гандикапності) Фаховий науковий журнал з соціології та психології  «Габітус» м.Одеса  Випуск 23/2021.С.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Психокорекція проявів гандикапізму та ксенофобій Навчальний посібник. Рівне:ПринтХауз,2013.-260с. Гриф надано МОНМС України (лист№1/11-17258 від06.11.2012р.) Ставицький О.О., Ставицька О.Г., Борейчук І.О., Назаревич В.В.

Наукові публікації у наукових а експервиданнях:

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

© 2023 Психологія