Ставицька Олена Григорівна

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики.

Кандидат психологічних наук. 

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2499-775X

Scopus: https://www.elsevier.com

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=F1BMtR4MHcdXkqRP4Bv&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія спілкування.
 • Психологія життєстійкості.
 • Психологічне консультування та психотерапія.
 • Психологія адиктивної поведінки.
 • Арттерапія в практиці надання психологічної допомоги дітям та дорослим.
 • Дитяча та підліткова психотерапія.
 • Кризова психологія.

Інформація про вищу освіту:

 1. Вищий навчальний заклад « Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006 р., кваліфікація - спеціаліст з психології.
 2. Навчалася в аспірантурі (1996-2000 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

Стаж роботи: 30 років

Дисертаційні дослідження: Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07) – педагогічна та вікова психологія «Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя» (Київ, 2009).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Української Спілки Психотерапевтів  ( квиток ВК № 18/24 від 30.03.18 року).
 • Член Всеукраїнської Арттерапевтичної Асоціації ( квиток № АТА 236)
 • Арттерапевт- (Львівський міжнародний навчальний проект з арт-психотерапії під керівництвом Д-ра Маргарет Хілз Зарате .Шотландія) (2012-2016 рік) сертифікат.
 • Кандидат в психотерапевти за методом кататимного переживання образів « Символ-драма» Міжрегіональна ГО сприяння розвитку символ-драми в Україна.
 • Лектор Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (з 2012 року і дотепер) (Довідка 27.09.2021 №01-06 /207
 • Тренер навчально- освітніх тренінгів   Навчальний проект.(сертифікат)
 • Експерт -тренер у розробці та впровадженні теоретичного та практичного мануалу  представленого в рамках реалізації напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», що фінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією (2017-2021рік) контракт.
 • Голова журі  II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області у 2018-2021 навчальному році (секція Психологія).
 • Член журі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі" (у Рівненській області) 2020 н.р.
 • Співорганізатор  щорічного заходу « Тиждень психології»  на психолого-природничому факультеті РДГУ.
 • Співкерівник Школи волонтерів, яка функціонує на базі навчально-методичного центру психолого-природничого факультету (з вересня 2013 року до теперішнього часу) (протокол засідання кафедри загальної психології та психодіагностики від 15.09.2022, № 8)
 • Науковий керівник кафедральних науково-дослідних тем:
  • «Психологічні особливості становлення майбутнього фахівця у сучасній вищій школі» (державна реєстрація 0116U006145) (2016-2021рр);
  • «Психологічні особливості формування професійної ідентичності учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти» (державний реєстраційний номер 0122U000360) (2022-2027рр).

Навчальні дисципліни.

 • Загальна психологія;
 • Психолого-педагогічна експертиза;
 • Арттерапія. Сімейне консультування.

Автор понад  45 публікацій. Основні публікації

 1. Ставицька О.Г. Ставицький О.О. Психологічний аналіз соціальної установки до інвалідизованих людей в демографічній площині. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.10 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне:РДГУ, 2018. С.140-145
 2. Ставицька О.Г. Вплив рівня домагань на прагнення до самоактуалізації студентської молоді. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне:РДГУ, 2018. С.140-144
 3. Ставицька О.Г. Воробей І.І. Психологічні особливості впливу стресостійкості на учбову діяльність студентів. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне:РДГУ, 2018. С.144-149.
 4. Ставицька О.Г. Конопліцька Ю. І. Особливості розвитку емоційного інтелекту у підлітковому віці. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне:РДГУ, 2018. С.70-75.
 5. Ставицька О.Г. Онісковець Б. І Мотиваційні чинники перфекціонізму сучасної студентської молоді. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.11 /упоряд. Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред.кол.: Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. Рівне:РДГУ, 2018.  С.104-109.
 6. Ставицька О.Г., Ставицький О.О. Особливості прояву гандикапності у представників різних професій. Теорія і практика сучасної психології. Т.1, 2019. №1,
 7. Ставицька О.Г. Ставицький О.О. Емпіричне дослідження ставлення інвалідизованих осіб до себе залежно від професійної спрямованості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1 Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (Серія: Психологічні  науки). С. 63-70.
 8. Ставицька О.Г., Ставицький О.О. Статево-рольові відмінності у ставленні до інвалідизованих (за методикою дослідження гандикапності). Фаховий науковий журнал з соціології та психології «Габітус» Випуск 23. Одеса, 2021. С. 240-244.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Психолого-педагогічна експертиза: Методичні рекомендації для студентів спеціальності 053 Психологія (Практична психологія) / Упорядник О.Г. Ставицька. Рівне : РДГУ, 2018. 42 с.
 2. Арт-терапія. Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 053 Психологія (ОС - магістр) / Упорядник О.Г. Ставицька. Рівне: РДГУ, 2018. 48 с.
 3. Загальна психологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 053 Психологія / Упорядник О.Г. Ставицька. Рівне: РДГУ, 2018. 36 с.
© 2024 Психологія