Асоціація випускників аспірантури

РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» 

 

З метою подальшої розбудови української вищої школи, її наближення до стандартів науково-освітнього простору Євросоюзу, підвищення якості надання освітніх послуг у Рівненському державному гуманітарному університеті кафедрою вікової та педагогічної психології ініційовано створення на психолого-природничому факультеті РДГУ асоціації випускників аспірантури за спеціальністю «Психологія».

До складу асоціації увійшли випускники аспірантури попередніх років, що захистили дисертаційні дослідження на звання кандидата психологічних наук чи доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія, а також випускники, що продовжують роботу над дисертаційним науковим проєктом чи втілюють психологічні знання у розбудову психологічної служби України.

Стратегічним завданням Асоціації є збереження та примноження традицій ЗВО по підготовці наукових кадрів; встановлення дієвої творчої співпраці, залучення випускників аспірантури Рівненського державного гуманітарного університету зі спеціальності «Психологія» як зовнішніх стейкхолдерів, думка яких значуща для розробки нових проєктів ОНП та успішної реалізації діючих. Взаємодія допоможе у здійснити акумулювання досвіду молодих науковців, випускників аспірантури, для удосконалення процесу підготовки здобувачів третього освітньо-наукового ступеня у рідному виші.

Для консолідації зусиль та налагодження конструктивної діяльності Асоціації було укладено «Положення про асоціацію випускників аспірантури зі спеціальності «Психологія» Рівненського державного гуманітарного університету», яке було обговорено і схвалено 3.06.2021 р. на онлайн-зборах випускників. На зустрічі було створено Раду Асоціації, обрано Голову Асоціації, секретаря.

Вітаємо кандидата психологічних наук, доцента кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ, Руслана Кулакова з обранням Головою, а доктора філософії, старшого викладача кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ Анастасію Широких з обранням Секретарем Асоціації випускників аспірантури зі спеціальності Психологія.

Дякуємо усім випускникам, хто відгукнувся на запрошення і приєднався до новоствореної Асоціації, за молодечє завзяття, готовність до творчої співпраці,  інноваційність і креативність

Бажаємо усім членам наукової спільноти успіхів у професійному зростанні та науковому становленні!

 

 

ВИПУСКНИКИ

© 2024 Психологія