Сторож Олена Василівна

Доцент кафедри практичної психології та психотерапії

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2197-1282

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=B0wQ63QAAAAJ&hl=ru

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • психологія творчості,
 • організаційна психологія,
 • практична психологія,
 • експериментальна психологія,
 • психологічне консультування,
 • психотерапія,
 • символдрама,
 • тілесно-орієнтована терапія,
 • арт-терапія: лялькотерапія, ізотерапія, транзактний аналіз,
 • індивідуальна і групова робота.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», факультет психології та мистецтвознавства, 2001 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація: психолог, викладач психології.
 2. Навчалася в аспірантурі (2001-2005 рр.) за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Стаж роботи: 19 років

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) «Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників» (Київ, 2021).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Рівненської філії Української спілки психотерапевтів (з 2016 року).
 • Член Ради правління Рівненської філії УСП (з 2021 року).
 • Секретар секції дитячої та юнацької психотерапії при РФ УСП (з 2021 року).
 • Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці при Національній Академії педагогічних наук України, Інституту психології імені Г.С. Костюка, (з 2011 року).
 • Голова осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у м. Рівне (з 2011 р.).
 • Член Всеукраїнської громадської організації «Арт-терапевтична асоціація» (Посвідчення Серія АТА 328, 16. 09. 2020 р.).
 • Член Товариства Інституту розвитку символдрами і глибинної психології (з 2020 р.).
 • Член Редакційної колегії наукового журналу «Соціально гуманітарний вісник. Збірник наукових праць. Наукова періодика України» (м. Харків).
 • Член Редакційної колегії наукового журналу «Креативний простір. Збірник наукових праць. Наукова періодика України» (м. Харків).
 • Член проектної групи ОПП (освітньо-професійної програми) ДП - 3 р. 10 місяців РДГУ.
 • Активна учасниця у проведенні майстер-класів у рамках тижнів психології РДГУ (20-24.04.2015, 18-22.04.2016, 24-28.04.2017, 23.04 – 27.04.2018, 23.04.2021 р.).
 • Практикуючий психолог за методом символдрами у приватній психологічній допомозі (з 2012 року до теперішнього часу).
 • Практикуючий психолог за напрямком дитячої та юнацької психотерапії у приватній психологічній допомозі (з 2015 року до теперішнього часу).
 • Проведення науково-практичних семінарів з підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів у Рівненському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (угода до цивільно-правового договору № 18 від 11.03.2016р.; № 2 від 16.03.2016р.; № 62 від 17.10.2016р.; № 70 від 04.11.2016р.; №73 від 09.11.2016р) - семінари: «Формування життєвої компетентності прийомної дитини, дитини вихованця та підготовка до самостійного життя. Розвиток творчих здібностей дітей та дорослих». Накази № 40 від 04.10.2019р. та № 57 від 06.12.2019р. – семінари «Формування життєвої компетентності прийомної дитини, дитини вихованця та підготовка до самостійного життя. Формування творчих здібностей у прийомної дитини. Творча соціалізація дитини-вихованця». Наказ № 07 від 01.02.2021р. – семінар: «Формування життєвої компетентності прийомної дитини, дитини вихованця та підготовка до самостійного життя. Особливості виховання на різних стадіях дитячого розвитку». Наказ № 17 від 01.10.2021р. – семінар: «Формування життєвої компетентності прийомної дитини, дитини вихованця та підготовка до самостійного життя. Особливості виховання на різних стадіях дитячого розвитку».

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента.

 • Офіційний опонент кандидатської дисертації Самощук О.П. «Інваріантні психологічні особливості динаміки творчого процесу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю19.00.01 – загальна психологія, історія психології; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Навчальні дисципліни.

 1. Активне соціально-психологічне навчання
 2. Теорія та методика організації психотренінгу
 3. Основи психотерапії
 4. Психологія творчості
 5. Психологія мистецтва

Автор понад 80 публікацій.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Теоретичні і прикладні аспекти викладання дисципліни «Основи психотерапії / Філософія освітнього простору: психологічний вимір: колективна монографія під ред.. Р.В. Павелківа, Н.В. Корчакової. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021 . – С. 226-253.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Сторож О. В. Тривожність як детермінанта творчої соціалізації особистості / О.В. Сторож // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. - Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 44. – С. 160–165.
 2. Сторож О.В. Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників / Сторож О.В.// Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. - С. 516-531.
 3. Сторож О.В., Дружиніна І.А. Психологічні особливості адаптації та творчої реалізації особистості у соціумі /О.В.Сторож, І.А.Дружиніна // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.268-272.
 4. Сторож О.В. Вікові закономірності розвитку творчої соціалізації юнаків / О.В.Сторож // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С.160-165.
 5. Сторож О.В. Теоретичний аналіз етапів творчої соціалізації особистості / О.В.Сторож // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2019. – С.212-217.
 6. Сторож О.В. Теоретичні основи вивчення творчої соціалізації особистості / О.В. Сторож // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т VI: Психологія обдарованості. - Випуск 15. - Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - С. 328-338.
 7. Сторож О.В. Роль креативності у розвитку творчої соціалізації особистості / О.В. Сторож // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет. ; упоряд.: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова ; редкол. : Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова, В.І. Безлюдна. – Випуск 13.: Index Copernicus. – Рівне: РДГУ, 2019. – С. 147-153.
 8. Сторож О. В. Психологічні аспекти розвитку творчої соціалізації старшокласників // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. – С. 393-403.
© 2024 Психологія