Литвиненко Світлана Анатоліївна

Професор кафедри практичної психології та психотерапії

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук 

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7736-2152

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=q2In4y4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • проблеми соціальної педагогіки і педагогіки вищої школи;
 • соціалізація і виховання дітей молодшого шкільного віку;
 • практична психологія та психотерапія.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Вчитель початкових класів, вчитель музики» (1984 р.).
 2. Навчалася в аспірантурі (1991–1994) та докторантурі (1999–2002) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стаж роботи: 30 років

Дисертаційні дослідження:

 1. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання молодших школярів» (1994 р.). 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 2. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності» (2005 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові та професійні досягнення:

 1. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ (з 2011 до теперішнього часу);
 2. Психологія: реальність і перспектива. Збірник наукових праць РДГУ (з вересня 2016 року до теперішнього часу) Серія КВ № 18713-7513Р) (Категорія Б).

Член спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських дисертацій:

 1. К. 47.104.08, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне ( з 2014 і до теперішнього часу);
 2. Д 47.053.01, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне (з 2014 і до теперішнього часу).
 • Член Української спілки психотерапевтів, навчальний терапевт за методом символдрами Інституту розвитку символдрами та глибинної психотерапії (з 2013 року по теперішній час).
 • Активна участь у проведенні майстер класів у рамках проведення тижнів психології (24-28.04.2017, 23.04 – 27.04.2018 р.),фестивалю психології «Гамаюн» (2015 р.).
 • Практика психологічної допомоги. Навчальний терапевт за методом кататимно-імагінативної терапії, сімейний системний психотерапевт (з 2016 року по теперішній час).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

 1. Падерно Вікторія Вікторівна «Формування професійної ідентичності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти на спеціалізованій вченій раді Д 41.053.01 Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 2017 р.).
 2. Абрамович Тетяна Вікторівна «Розвиток професійної компетентності соціального педагога в системі післядипломної освіти» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти на спеціалізованій вченій раді К 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне,2018 р.).
 3. Лесіна Тетяна Миколаївна «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка на спеціалізованій вченій раді Д 41.053.01 Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 2019 р.).
 4. Балакірєва Вікторія Анатоліївна «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на спеціалізованій вченій раді Д 41.053.01 Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 2021 р.).

Навчальні дисципліни.

 • Методи ігрової корекції;
 • Ігротерапія;
 • Кризова психологія.
 • Основи символдрами.

Автор понад  140 публікацій. Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Литвиненко С.А. Основи ігротерапії: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. Рівне, 2017. 135 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Литвиненко С.А. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів / С.А.Литвиненко, В.М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 167-171.
 2. Литвиненко С.А. Феномен гри в сутнісно-буттєвому вимірі / С.А.Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2018. – Вип. 11. – С. 90-95.
 3. Литвиненко С.А. Соціально-педагогічні аспекти діяльності вихователя закладу дошкільної освіти / С.А. Литвиненко // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал.- Рівне: ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2018.- № 3 (95). - С. 85-87 (ISSN 2520-6427 Index Copernicus).
 4. Литвиненко С.А., Ямницький В.М., Психотерапія дітей та підлітків: традиції та сучасні підходи / С.А. Литвиненко, В.М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2019. – Вип. 12. – С. 147-153; авторський внесок 50 %.
 5. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Психологічні особливості роботи з батьками в психотерапії дітей та підлітків. / В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2019. – Вип. 12. – С. 69-75.(авторський внесок 50%).
 6. Литвиненко С.А Феноменологія гри та ігрової діяльності: сучасні підходи. /С.А. Литвиненко// Освітній простір: науковий журнал ДВНЗ «прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2019. Вип. 16.- С. 174-181. Index Copernicus.
 7. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Становлення ігрової терапії в психоаналітичних школах А. Фрейд та М. Кляйн / С.А.Литвиненко, В.М. Ямницький // Психологія реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. Вип. 14 / упоряд.: проф. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. - Рівне : РДГУ, 2020.- 258 с. - С. 130-135.
 8. Концептуальні засади сучасного розвитку символдрами / В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи:  збірник наукових праць РДГУ.  / упоряд.: проф. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. - Рівне : РДГУ,  2021. - Вип. 15. - С. 121-127.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Ковальова Н.О. Підготовка студентів до навчання дітей 6-7 років техніки читання: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Н.О.Ковальова; Південноукраїнський держ. пед.. ун-тет ім..К.Д.Ушинського.- Одеса, 2000.
 2. Казанжи І.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / І. В. Казанжи; Південноукраїнський держ. пед.. ун-тет ім. К. Д. Ушинського.- Одеса, 2002.
 3. Павелків К.М. Формування рефлексивної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / К.М. Павелків; Південноукраїнський держ. пед.. ун-тет ім. К.Д.Ушинського.- Одеса, 2011р.
 4. Шурин О.І . «Формування емпатійної культури майбутніх учителів початкових класів у фаховій підготовці», дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. /О.І.Шурин. Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2014 р.
 5. Сидорчук Н. Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки»: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Н.Л.Сидорчук. Національний університет водного господарства та природокористування – Рівне, 2017 р.
 6. Шалівська Ю. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Ю. В. Шалівська. Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне, 2018 р.).

Нагороди: 

 • У 1997-1999 рр. нагороджена стипендією Кабінету Міністрів України для молодих науковців;
 • медаль К. Ушинського АПН України.
© 2024 Психологія