Демянюк Олена Богданівна

Старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Особливості формування образу світу особистості та його ресурсні можливості;
 • Психологія особистості;
 • Психокорекція;
 • Психотерапія;
 • Системно-феноменологічна психотерапія та консультування;
 • Психологічний портрет особистості на основі архетипів;
 • Корекційні можливості психологічних трансформаційних  ігор.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний педагогічний інститут, 1992, вчитель російської мови та літератури;
 2. Київський інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез», 1995, Практична психологія; практичний психолог в системі освіти.
 3. Аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету (2010 – 2013 рр.) за спеціальністю  19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Стаж роботи: 18 років

Дисертаційні дослідження: lисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічні чинники формування життєтворчого образу світу у студентів-психологів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) – продовжую роботу.

Наукові та професійні досягнення:

 • Брала активну участь у IV етапі відбору кандидатів до Патрульної поліції України у м. Рівному – січень 2016 р. (лист подяки від Першого Українського видавництва тестів ОС України).
 • Проведення науково-практичних семінарів з підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів у Рівненському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (угода до цивільно-правового договору №3 від 21.03.2017 р.).
 • Проведення тренінгів психологічного спрямування, майстер-класів у рамках участі:
     - у роботі науково-практичних конференцій (2018, 2019, 2020 рр.);
     - у роботі круглого столу «Вектори практичної психології» (2018);
     - у фестивалях практичної психології «Гамаюн» ( Рівне, 2015, 2016, 2017, 2018  рр.);
     - у тижнях психології РДГУ 2015, 2016, 2017, 2018,  2019, .2021 рр.;
     - у Першому жіночому форумі (Рівне, 28.03.2021).
 • Керівник гуртка здобувачів вищої освіти психолого-природничого факультету «Корекційні можливості МАК (метафоричних асоціативних карт)  як сучасного інструменту практичного психолога» з вересня 2021 року.

Навчальні дисципліни.

 • Психокорекція
 • Методи психокорекції та психотерапії
 • Основи психотерапії та психокорекції

Автор понад 20 публікацій. Основні публікації:

 1. Теоретичний аналіз проблеми образу світу та його варіативності // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог  ―: Вид-во НУ «Острозька академія», 2016. ― Вип. 29. ― С.53-64.
 2. Образ світу як чинник реалізації потенціалу особистості // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 3 до Вип. 36, Том 1 (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С.327 – 335.
 3. Уявлення про сім’ю як компонент образу світу особистості // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 56-59.
 4. Модальності світосприйняття як складова індивідуальної свідомості молоді // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С.75-79.
 5. Особливості соціальної перцепції у студентської молоді (гендерний аспект) // Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – №4. – Вип. 14. – Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – С.54-67.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. 1. Психокорекція. Навчально-методичні матеріали з курсу для студентів напряму 6.030102 «Психологія». НММ. – Рівне: РДГУ, 2017. – 95 с.
 2. Методи психокорекції та психотерапії. Навчально-методичні матеріали з курсу для студентів спеціальності 053 «Психологія». НММ. – Рівне: РДГУ, 2018. – 90 с
 3. Основи психотерапії та психокорекції. Навчально-методичні матеріали з курсу для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». НММ. – Рівне: РДГУ, 2019. – 75 с.
© 2024 Психологія