Бабак Костянтин Валерійович

Доцент кафедри практичної психології та психотерапії

Кандидат психологічних наук 

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Психологічний супровід різних категорій клієнтів,
 • соціально-психологічні тренінги,
 • психологічна діагностика та корекція.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., практичний психолог в закладах освіти, вчитель історії.
 2. Навчався в аспірантурі (2006-2009 рр.) за спеціальністю 053 – Психологія)

Стаж роботи:13 років

 

Дисертаційне дослідження: lисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу» (Київ, 2011).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Вченої ради психолого-природничого факультету.

Навчальні дисципліни.

 • Психологія здоров’я,
 • Основи психокорекції,
 • Практикум з групової психокорекції,
 • Методика організації психотренінгу.

Автор понад  20  публікацій:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Основи психологічної практики. Навчально-методичні матеріали з для студентів спеціальності 053 Психологія / Упорядник К. В. Бабак. – Рівне: РДГУ, 2017. – 55 с.
 2. Практикум з групової психокорекції. Навчально-методичні матеріали для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 053 - Психологія  Упорядник К. В. Бабак. – Рівне: РДГУ, 2017. – 51 с.
 3. Методика організації психологічного тренінгу Навчально-методичні матеріали з організації самостійної роботи ля здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта, за ОП «Початкова освіта, практична психологія «/ Упорядник К. В. Бабак. – Рівне: РДГУ, 2018. – 53 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Бабак К.В. Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів педагогічного /К.В. Бабак// Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – Вип. 1. – С. 19–26.
 2. Бабак К.В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ / К.В. Бабак // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 2 (8) –– С. 28-33.
 3. Бабак К.В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу: структурно-інтегративний підхід / К.В. Бабак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки / Миколаїв. нац. унт ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв: 2015 – С 7-13.
 4. Бабак К.В. Психологічна служба ВНЗ як засіб психологічного супроводу професійного розвитку студентів / К.В. Бабак // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 17-21.
 5. Бабак К.В. Взаємозв’язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ I-II рівня акредитації / К.В. Бабак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред.. Ірини Савенкової. – № 1 (17), квітень 2017. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 С. 17-23.
© 2024 Психологія