Шановні колеги! Запрошую 29-30 листопада долучитися до обговорення проблеми «РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ».

Міжнародна науково-практична конференції зініційована кафедрою вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету (зав. кафедрою доктор психол. наук, професор Роман ПАВЕЛКІВ) у співдружності із кафедрою загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету (зав. кафедрою доктор психол. наук, професор Наталія ТОКАРЕВА), кафедрою психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (зав. кафедрою доктор психол. наук, професор Марина ОРАП); кафедрою психології та соціальної роботи Центральноукраїнського державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (в.о. зав. кафедрою кандидат психологічних наук, доцент Любов ГАЛУШКО).
Форма проведення наукового заходу - змішана.
Форми участі - виступ з доповіддю, участь у роботі секцій, проведення майстер-класів (ворк-шопів тощо), публікація матеріалів у фаховому збірнику «Психологія реальність і перспективи»(вип.21) чи збірнику матеріалів конференції.
Детальна інформація за посиланням https://psuhologia.rshu.edu.ua/.../533-mizhnarodna...
Голова оргкомітету конференції
професор Роман ПАВЕЛКІВ
© 2024 Психологія