МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ»

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

   

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

МІЖНАРОДНОЇ науково-практичнОЇ конференціЇ

«Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у ВОЄННИЙ ТА пОвоєнний періодИ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 29-30 лиспопада 2023 року узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди»

Мета конференції – здійснити теоретико-методологічне узагальнення надбань психологічної науки у сфері розвитку національної свідомості особистості та її національної ідентичності, виокремити стратегічні лінії відновлення соціально-психологічного благополуччя в українському суспільстві у воєнний та повоєнний період, простежити механізми, особливості, закономірності трансформування національної самосвідомості особистості та її реалізації в індивідуальних, професійних, соціальних стратегіях; обговорення актуальних питань підготовки патріотично орієнтованих, конкурентоспроможних фахівців у закладах освіти в умовах повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну; розвиток їх особистісної стресостійкості, соціальної відповідальності та національної ідентичності.

Напрямки роботи конференції:

 • Військова агресія як каталізатор національної свідомості українського суспільства
 • Розвиток національної ідентичності молоді в умовах війни
 • Вікові аспекти розвитку національної ідентичності
 • Розвиток соціальної відповідальності та професійної компетентності випускників вищої школи як умова ефективності відбудовчих процесів у воєнний та повоєнний періоди
 • Економічні, екологічні та педагогічні аспекти національної самосвідомості та її формування
 • Психолого-педагогічні стратегії корекції ірраціональних світоглядних позицій особистості
 • Теорія і практика підготовки конкурентоспроможних фахівців до здійснення психологічного супроводу бізнес-діяльності у воєнний та повоєнний періоди

До участі у конференції запрошуються:

науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, практикуючі психологи, педагоги, соціальні працівники, усі інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форми участі у конференції:

виступ з доповіддю, проведення майстер-класів (ворк-шопів тощо), участь у роботі секцій, публікація матеріалів

Умови участі у конференції:

 1. Для участі у конференції просимо до 25 листопада 2023 року надіслати на адресу оргкомітету (на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

наступні матеріали:

 1. заявку на участь у конференції (Додаток 1);
 2. тези та/або статтю, оформлені за вимогами, що вказані у Додатку 2 та на сайті фахового збірника «Психологія реальність і перспективи»);
 3. копію квитанції про оплату організаційного внеску у розмірі 200 грн.

Вказана сума покриває організаційні витрати на проведення конференції.

Публікація наукової статті у фаховому виданні оплачується окремо.

Матеріали конференції будуть опубліковані:

 • у фаховому виданні «Психологія: реальність і перспективи». Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, який включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 Психологія. (Наказ МОН України від 15.04.2021  № 420Вимоги до оформлення матеріалів див. на сайті видання: https://www.prap.rv.ua/index.php/prap_rv
 • у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди», рекомендованого до випуску Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету та розміщеного на сайті університету. Вимоги до оформлення матеріалів див. Додаток 2.

Набір матеріалів для публікації здійснюється до 25 листопада 2023 р.

Вимоги до надсилання матеріалів

 1. назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад, Коваленко Олена_заявка; Коваленко Олена_тези);
 2. кошти перераховуються з обов’язковим зазначенням призначення платежу («Орг. внесок Коваленко Олена», «За публікацію у збірнику матеріалів конференції Коваленко Олена»). ( Інформація про оплату за тел0503757233 Юрчук Олена Сергіївна).

Додаток 1

АНКЕТА–ЗАЯВКА

учасника Міжнародної науково-практичної конференції

«Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди»

Назва доповіді, автор, дані про нього

(див. зразок)

Зразок:

Методологічні аспекти дослідження кризи зайнятості особистості

 

Рудюк Олег Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне)

Контактний телефон  
E-mail  
Назва збірника, де планується публікація статті/тез  
Назва секції конференції  

 Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів публікації

у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди»

 1. Обсяг 4-5 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 20 мм. Список літератури оформлений згідно зі стандартом 2015 р.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

 

Безлюдна В. І.
 канд. пед. наук, доцент,
професор кафедри вікової та педагогічної психології
Рівненського державного гуманітарного університету
м.Рівне, Україна

 

Ставлення студентської молоді до трудової міграції

 

Серед великого розмаїття ………….

Мета повідомлення – …….

Виклад основного матеріалу дослідження. …..

Висновки.

 

Список використаних джерел

Адреса оргкомітету: 33013, Україна, м. Рівне, вул. Пластова, 31-б, корп. №5, кафедра вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Контактні дані для звернень до організаторів конференції:

 1. загальні організаційні питання – заступник завідувача кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ професор Валентина Іванівна Безлюдна (0973562410);
 2. надходження матеріалів до оргкомітету, оплати та публікації тез, статей, отримання сертифікатів – здобувач ступеня PhD Юрчук Олена Сергіївна (0503757233)
 3. для листування – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

З повагою, оргкомітет.

 

© 2024 Психологія