Панасюк Віктор Миколайович

Викладач кафедри загальної психології та психодіагностики 

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9607-2698

Scopus

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-3jBgVQAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS)

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сфера наукових інтересів:

 • психологія,
 • вікова психологія,
 • соціальна психологія,
 • девіантологія

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2016 р., психолог, викладач психології.
 2. Навчання в аспірантурі (2017р. – по теперішній час) за спеціальністю 053 – Психологія

Стаж роботи: 3 роки

Дисертаційні дослідження:

Наукові та професійні досягнення:

 • Заступник декана психолого-природничого факультету РДГУ з виховної роботи на громадських засадах (з 2019 і до цього часу).
 • Лектор Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій (з 2019 року і дотепер).
 • Професійний член ВГО «Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація» та ГС «Національна психологічна асоціація України».

Навчальні дисципліни.

 • Політична психологія.
 • Соціальна психологія.
 • Теоретико-методологічні проблеми психології.

Автор понад ? публікацій. Основні публікації 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Панасюк В.М., Павелків В.Р. Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол.: Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 211-215.
 2. Панасюк В.М. Корекція агресивних поведінкових конструкцій у підлітковому віці: теоретичний аспект. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 10. С. 126-133.
 3. Панасюк В.М. Соціально-психологічні особливості інкорпорації підлітків у середовище деструктивних молодіжних субкультур. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова, В. І. Безлюдна. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 11. С. 118-124.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Панасюк В.М. Психологічні основи мінімізації агресивних поведінкових конструкцій у середовищі молодіжних субкультур. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (м. Рівне, 16 травня 2018 року). Рівне: РВВ РДГУ, 2018. С. 206-207.
 2. Панасюк В.М. Деструктивний вплив молодіжної субкультури на формування особистості підлітка. Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій: Наукові студії: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.) / за заг. ред. Е. А. Панасенко. Слов’янськ: ТОВ «Видавництво «Друкарський двір», 2018. Вип. 4. С. 123-128.
 3. Панасюк В.М. Деструктивні соціальні тенденції молодіжних субкультур. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: Матеріали ХХІ Міжнародної конференції молодих науковців (19 квітня 2019 р.) / за ред. І. В. Данилюка, С. Ю. Пащенко. Київ: Логос, 2019. С. 154-157.
 4. Панасюк В.М. Арткоучинг ідей в ситуації життєвого вибору. Простір арттерапії: творчість як задзеркалля реальності: Матеріали XVII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (27-29 лютого 2020 р.) / за наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар. Київ: ФОП Назаренко Т.В., 2020. С. 156-159.
 5. Панасюк В.М., Павелків В.Р. Психогенеза деструктивних патернів поведінки представників контркультурних об'єднань. Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених: збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. Т. О. Олефіренка. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. С. 136-137.

Авторські свідоцтва:

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

© 2022 Психологія