Івашкевич Едуард Зенонович

Професор кафедри загальної психології та психодіагностики

Доктор психологічних наук 

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0376-4615

Web of Science(WoS) http://www.researcherid.com/rid/V-8872-2018

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • психологія інтелекту

 

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний педагогічний інститут, 1995 р., практичний психолог у закладах середньої освіти.
 2. Навчався в аспірантурі (1996-2000 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Стаж роботи: 28 років

Дисертаційні дослідження:

 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу “Світова література”)» (Київ, 2002).
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологія соціального інтелекту педагога» (Київ, 2018).

Наукові та професійні досягнення:

 1. Член редакційної колегії наукового фахового видання:
     Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспектива» – наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016 р. (категорія Б, Індекс Copernicus)
     З 2018 р. і по сьогодні – Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (категорія Б, Індекс Copernicus)
     З 2018 р. і по сьогодні – Збірник наукових праць «Корекційна педагогіка» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (категорія Б, Індекс Copernicus)
 2. З 25 вересня 1996 р. і по сьогодні – член Товариства психологів України (членський квиток № 178, видано Президією Товариства психологів України)
 3. З 17 листопада 2020 р. і по сьогодні – академік відділення психології та соціології Національної Академії наук вищої освіти України (диплом ГО № 014-20).
 4. Протягом 2020 р. та 2021 р. консультував кафедру загальної та практичної психології Кам’янець-подільського Національного університету імені Івана Огієнка (стосовно ОП, навчальних планів, щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій, за вимогами щодо написання наукових статей у фахові збірники (оформлення літератури, написання анотацій та ін.)).
 5. Виступаю офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни.

 • Загальна психологія,
 • Історія психології,
 • Музична психологія,
 • Психологія спорту та здорового способу життя

Автор понад 200 публікацій.

Основні публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Івашкевич Е.З. Psycholinguistic features of the development of social intelligence of the teacher // Е.З.Івашкевич // Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. ун-т імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М, 2018. – Вип. 23 (1). – С. 242–257. (Index Copernicus, Web of Science)
 2. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Psycholinguistic Characteristics of Secondary Predication in Determining the Construction of a Peculiar Picture of the World of a Reader. Psycholinguistics. Психолінгвістика.  Психолингвистика:  зб.  наук.  праць.  Серія:  Психологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2019. Вип. 25(1). 444 с. С. 90-106.DOI: 10.31470/2309-1797-2019-25-1-90-106 (Index Copernicus, Web of Science, SCOPUS)
 3. Івашкевич Е.З., Примачок Л.Л. Psycholinguistic peculiarities of the development of communicative competence of teachers of secondary schools. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика:  зб.  наук.  праць.  Серія:  Психологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2020. Вип. 27 (1). С. 95-121. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-27-1-95-121 (Index Copernicus, Web of Science, SCOPUS)
 4. Nataliia Mykhalchuk, Yurii Pelekh, Yevhen Kharchenko, Eduard Ivashkevych, Ernest Ivashkevych, Lyudmyla Prymachok, Nataliia Hupavtseva, Walery Zukow (2020). The empirical research of the professional reliability of 550 doctors during the COVID-19 pandemic in Ukraine (March-June, 2020). Balneo Research Journal.2020.368. Vol.11, No.3, September 2020. pр.: 393–404. DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balne. (Web of Science)
 5. Івашкевич Е.З. Категоріальні підходи до визначення соціального інтелекту особистості / Е.З.Івашкевич // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко, 2018. – Т. 9, вип. 8. – С. 209–220.
 6. Івашкевич Е.З. Psycholinguistic features of the development of social intelligence of the teacher // Е.З.Івашкевич // Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. ун-т імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М, 2018. – Вип. 23 (1). – С. 242–257.
 7. Івашкевич Е.З., Онуфрієва Л.А. Social intelligence in the paradigm of Cognitive Psychology: the results of study. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2018. – Вип.42. – С. 50-69. (ФАХОВА, НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 8. Івашкевич Е.З. Social intelligence of the teachers in the context of understanding by them the meaning of proverbs and sayings. Technologies of Intellect Development. Vol. 2, № 21 (2018). Електронне видання. Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_ develop/issue/current (ФАХОВА, НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 9. Івашкевич Е.З. Social intelligence of teachers as a complex personality neoplasm. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск Київ–Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. – C. 141–152.
 10. Івашкевич Е.З., Онуфрієва Л.А. Ампліфікація здібностей соціального інтелекту вчителів сучасної середньої загальноосвітньої школи. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019. – Вип.43. – С. 104-125. (ФАХОВА, НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 11. Івашкевич Е.З., Примачок Л.Л. The development of social intelligence of the person in the paradigm of professional growth. Technologies of Intellect Development. Vol. 3, № 1 (2019). Електронне видання. Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current (ФАХОВА, НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 12. Івашкевич Е.З. Емпіричне дослідження рівню розвитку соціального інтелекту вчителів початкових класів сучасної української школи. Психологічний часопис : Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Ч. 19, № 9. – Київ : Ін-т психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2019. – С. 37–52. Електронне видання. Режим доступу : http://www.apsijournal.com/ index.php/psyjournal/issue/view/19 (ФАХОВА, НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 13. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. The diagnostics of the development of social intelligence of the person using proverbs and sayings. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту. – Вип. 12. – 2019. – С. 82–89. (ФАХОВА, НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 14. Івашкевич Е.З. Здібності особистості до виконання певного виду діяльності як складові компоненти її соціального інтелекту. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 15. Київ–Житомир. Видавництво ЖДУ ім. І.Франка. 2019. – C. 63–74.
 15. Івашкевич Е.З., Табачніков С.І., Михальчук Н.О., Харченко Є.М. The Empirical Research of the Experience of Reflection of Future Psychologists. Психологічні перспективи. Вип. 33. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – С. 248–260.
 16. Івашкевич Е.З., Онуфрієва Л.А. Природа соціального інтелекту особистості та його базові функції. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019. – Вип.44. – С. 98-119.
 17. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Роль соціального інтелекту та особливості його прояву у педагогічній діяльності. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2019. – Том X: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 33. – С. 35-50.
 18. Івашкевич Е.З., Сімко Р. The role of emotional intelligence in making materials more contextually appropriate. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 48, 2020. 112–133. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». (Index Copernicus).
 19. Івашкевич Е.З., Гудима О. Psychological ways of the development of intercultural competence of pupils in the field of “Foreign Language Education” (according to the experience of education in foreign countries). Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огіє­нка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 49. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 84-105.
 20. Івашкевич Е.З., Хупавцева Н.О. Social intelligence of a teacher as a factor for the development of the person’s ability to facilitate interaction. Technologies of Intellect Development. Vol. 4, № 1(26). http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_ develop/issue/current. (Index Copernicus).
 21. Івашкевич Е.З., Хупавцева Н.О. The development of the social intelligence of a future teacher as a determinant of his/her readiness for successful facilitative interaction. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том VI: Психологія обдарованості. – Вип. 17. – С. 5-15.
 22. Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О. Психолінгвістичний аналіз жанрової специфіки твору Дж.Апдайка «Кентавр». Актуальні проблеми психології. Психологія творчості: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. За заг. ред. акад. С.Д.Максименка. – К. : Вид-во «Фенікс», 2020. – Т. ХІІ. – Випуск 27. – С. 174–185.
 23. Івашкевич Е.З., Коваль І. Psychological Principles of Organization of the DeductiveProcess at the English Lessons at Secondary Schools. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огіє­нка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 50. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», C. 31–53.

 

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Репрезентативний та функціональний аспект соціального інтелекту педагога. Особистість у контексті морального та професійного зростання : монографія. За ред.. Р.В.Павелківа, Н.В.Корчакової. – К. : «Центр учбової літ-ри», 2019. – С. 123–139.
 2. Івашкевич Е.З., Гудима О. Сімко Р., Шевчук О. Соціальний інтелект педагога та фасилітація його становлення. Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця. Колективна монографія. За ред. Ед. Івашкевича, Л.Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 348 с. С. 7–124

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Івашкевич Е.З. Інтелект особистості у вузькому та широкому розумінні. Генеза буття особистості: Матеріали III Міжнар. наук.-пр. конф. (20.12.16 р.). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 76–77.
 2. Івашкевич Е.З. Semantic Analysis of Social Intellect of the Person. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали другої Міжнародної науково-практичної заочної конференції (24 лютого 2017 р.). – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 314-322. [Електронний ресурс] / Режим доступу http://fif.16mb.com/
 3. Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О. The empirical research of social intellect of teachers of preschool establishments. Scientific and Information Bulletin : Academy of sciences of higher education of Ukraine. Ch. – № 3 (101), 2017. – P. 38–47.
 4. Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О. Psycholinguistic context of the idea of understanding and the problem of social intellect of the person. Науковий журнал «Молодий вчений». – № 3.2 (55.2) березень, 2018 р. – С. 100–104. (НАУК.-МЕТРИЧНА, Index Copernicus)
 5. Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О. Психолінгвістичне опанування читацької діяльності як аксіологічного процесу. Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) наук.-пр. конф. «Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини». – Тернопіль, 19.04-20.04, 2018 р. – С.104-107.
 6. Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О. Рівні та види інтелекту особистості. Психологія свідомості: теорія і практика науккових досліджень. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2018) / відп. ред. О.В. Дробот. – К. : Талком, 2018. – С. 125–129.
 7. Івашкевич Е.З., Чала Ю.М. Social knowledge, social thinking, social prediction and social intuition in the paradigm of social intellect of a person. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції (15 лютого 2018 р.). – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 54-62. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://fif.16mb.com/
 8. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Унікальні характеристики особистості педагога та структура його соціального інтелекту. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції (15 лютого 2018 р.). – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 144-153. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://fif.16mb.com/
 9. Івашкевич Е.З., Чала Ю.М. Social knowledge, social thinking, social prediction and social intuition in the paradigm of social intellect of a person. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції (15 лютого 2018 р.). – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 144-146. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://fif.16mb.com/
 10. Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О. The empirical research of social intelligence of teachers according to cognitive, mnemonic and emphatic aspects of social intelligence. Scientific and Information Bulletin : Academy of sciences of higher education of Ukraine. № 1 (103), 2018. – P. 73–82.
 11. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Cognitive psychology and the concept of social intelligence. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін : Наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2018. – С. 157–163.
 12. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Cognitive psychology and the concept of social intelligence. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін : Наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2018. – С. 157–163.
 13. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Social intelligence of a teacher as a complex of intellectual characteristics. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної заочної конференції (15 лютого 2019 р.). – Рівне: РДГУ, 2019. – С. 107-120. [Електронний ресурс] / Режим доступу https://sites.google.com/view/pam-rshu
 14. Івашкевич Е.З., Табачніков С.І., Михальчук Н.О., Харченко Є.М. The empirical research of the experience of reflection of future psychologists: theoretical and methodological background. Науково-інформаційний вісник Національної академії вищої освіти України. – № 1-2 (106–107), 2019. – С. 16–22.
 15. Івашкевич Е.З., Табачніков С.І., Михальчук Н.О., Харченко Є.М. The empirical study of aspects of social intelligence of teachers. Науково-інформаційний вісник Національної академії вищої освіти України. – № 1-2 (106–107), 2019. – С. 26–32.
 16. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Особливості діагностики розвитку соціального інтелекту особистості із використанням прислів’їв та приказок. Особистість у просторі молодіжної субкультури : Тези наук. доповідей Міжнар. наук.-пр. конф. 27-28 березня 2019 р. – Рівне : РДГУ, 2019. – С. 34–38.
 17. Івашкевич Е.З. Психологічні чинники становлення особистісного потенціалу в закладах вищої освіти. Інновації в сучасній освіті: Тези наук. доповідей ІІ Міжнар. наук.-пр. конф. 18-19 квітня 2019. – Умань: Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – С. 68–74.
 18. Івашкевич Е.З. The problem of actualization of cognitions of future psychologists. Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів: Матеріали І Всеукр. науково-практичної конференції (10-11 квітня 2019). – Рівне: РДГУ, 2019. – С. 21-26.
 19. Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. The empirical research of the determination of social intelligence of the teachers by the way of understanding by them a folklore. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін : Наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2019. – С. 172–177.
 20. Івашкевич Е.З. The ways which make teaching more complicated. Інновації в сучасній освіті: Тези наук. доповідей ІІІ Міжнар. наук.-пр. заочної конф. 20-21 квітня 2020. – Умань: Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – С. 43–47.
 21. Івашкевич Е.З., Набочук О.Ю. Розвиток здібностей соціального інтелекту вчителів сучасної середньої загальноосвітньої школи. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної заочної конференції (16-18 березня 2020 р.). – Рівне: РДГУ, 2020. – С. 29-40. [Електронний ресурс] / 329 с. URL: https://sites.google.com/view/pam-rshu
 22. Івашкевич Е.З., Примачок Л.Л. Консультативна та профілактична робота психолога в умовах пандемії. Науково-інформаційний вісник Національної академії вищої освіти України. – № 1-2 (110–111), 2020. – С. 32–40.
© 2024 Психологія