Дружиніна Інна Анатоліївна

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики

Кандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9859-0090 

Scopus:  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ykkKXuAAAAAJ&hl=uk

WOS: http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E5pbN6Y4KSqpX7sPlRG&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Особистісне та професійне становлення студентів-психологів;
 • розвиток професійної ідентичності;
 • психотерапія, тренерство та коучинг в системі підготовки практичних психологів;
 • психологія особистісного змінювання, сімейна психологія.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 1999-2004 р.р., психолог, викладач психології;
 2. Інститут імені Г.С.Костюка НАПН України, аспірантура 2004-2008 р.р., спеціальність 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія);

Стаж роботи: 17 років

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів» (Київ, 2009).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Української Спілки Психотерапевтів, дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії  (дата реєстрації 31.03.2018 р., посвідчення № ВК 18/16).
 • Психотерапевт за напрямком символдрами (кататимно-імагінативної психотерапії).
 • Член ГО «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології».
 • Засновниця ГО «Центр сучасної психології «Melody».
 • Співзасновниця і ведуча Клубу психологічного розвитку для студентів-психологів.

Навчальні дисципліни.

 • Загальна психологія.
 • Практикум із загальної психології.
 • Активне соціально-психологічне навчання.

Автор понад 45 публікацій.

Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Активне соціально-психологічне навчання. Методичні матеріали для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою «Психологія» спеціальності 053 – «Психологія». Рівне: РДГУ, 2020. – 37 с.
 2. Загальна психологія. Методичні матеріали для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227 – «Фізична терапія, ерготерапія». Рівне: РДГУ, 2020. – 28 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Дружиніна І.А. Психологічні особливості адаптації та творчої реалізації особистості у соціумі / І.А. Дружиніна, О.В. Сторож // Психологія: реальність і перспективи: зб.наук. праць РДГУ. Вип. 8. /  упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова ; ред. кол. : Р. В. Павелків,  В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. - Рівне: РДГУ, 2017. - С. 268-272.
 2. Дружиніна І.А. Психологічні особливості емоційного розвитку дітей, що виховуються у неповних сім’ях / І.А. Дружиніна, Я.О.Голуб // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – December #19, 2017. – P.35-38.
 3. Дружиніна І.А. Креативність як запорука професіоналізму ведучого тренінгових груп / І.А. Дружиніна, О.І. Артемова // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 10. / Упорядник Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 12–15.
 4. Дружиніна І.А. Дослідження впливу сімейного виховання на міжособистісні стосунки підлітків / І.А. Дружиніна, Д.П. Мирончук // Електронний збірник Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. – С.32-39.
 5. Дружиніна І.А. Дослідження динаміки особистісного зростання студентів-психологів / І.А. Дружиніна, А.О. Альтмарк // Електронний збірник Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. – С.27-32.
 6. Дружиніна І.А. Термінологічні аспекти «емпатії» / І.А. Дружиніна, О.О. Демчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. Київ – Ніжин. Видавництво « ПП Лисенко М.М.». 2018. – С.95-102.
 7. Дружиніна І.А. Динаміка ціннісних орієнтацій студентів-психологів під час навчання у зво / І.А. Дружиніна, О.В. Камінська // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць. Випуск 12 // упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2019. – С. 87–93.
 8. Дружиніна І.А. Дослідження впливу тривожних станів на особистість в юнацькому віці / І.А. Дружиніна, І.С. Мельник // Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019 р.] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, Лукомська С.О., Котух О.В. / за гол. ред. Зливкова В.Л. – К., 2019. – С.56–67.
 9. Дружиніна І.А. Соціальне середовище як чинник формування девіантної поведінки у підлітковому віці / І.А. Дружиніна, Л.О. Лях. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ – Ніжин. Видавець « ПП Лисенко М.М.». 2019. – С.98-105.
 10. Дружиніна І.А. Професійна підготовка студентів-психологів: погляд через призму психологічного здоров’я / І.А. Дружиніна // Матеріали IІ Всеукраїнської електронної конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності» (м. Київ, 22 жовтня 2019 р.) / Відповід. ред.: Т. М. Булгакова. – Київ, 2019. – С.78-80
 11. Дружиніна І.А. Професійно-особистісне становлення майбутніх психологів на первинному етапі професіоналізації / І.А. Дружиніна // Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2020» (м. Харків, 24 квітня 2020 р.). - С.55-58
 12. Дружиніна І.А. Особистісне та професійне зростання студентів-психологів у процесі вивчення фахових дисциплін / І.А. Дружиніна, В.О. Савуляк // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ– Ніжин. Видавець « ПП Лисенко М.М.». 2020. – С.36-45.
 13. Дружиніна І.А. Професійне здоров’я психолога / І.А. Дружиніна // Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали III Всеукраїнської наукової електронної конференції (м. Київ, 23 жовтня 2020 р.) / Відповід. ред..: Т. М. Булгакова. – Київ, 2020. – С.94-95.
 14. Дружиніна І.А. Основна проблематика та особливості розвитку психологічної допомоги у сучасному світі / І.А. Дружиніна // Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 31 січня 2021 р. – C.124-125.
 15. Дружиніна І.А., Шевчук Ю.С. Кризова інтервенція в системі психологічної допомоги при роботі з дітьми та підлітками //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 4. Київ– Ніжин. Видавець « ПП Лисенко М.М.». 2021. – С.97-105.
© 2023 Психологія