Юдкіна Христина Володимирівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0003-4597-4581

Рік вступу: 2017

Спеціальність 053 Психологія

Тема дисертаційного дослідження: психолого-педагогічні детермінанти емоційного вигорання висококваліфікованих спортсменів (на прикладі спортивної ходьби)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, перший проректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

  1. Vasylyuk V., Yarmoschuk O., Yudkina. Chr. Psychological Properties and Stress Tolerance of High-Qualified Athletes Specializing in Athletic Walking /VasylVasylyuk, OlenaYarmoschuk, ChristinaYudkina // Path of Science: International Electronic Scientific Journal. – Vol 4, - No 4 (2018). – 2001-2006. Режим доступу doi 22178/pos.33-3.
  2. Павелків Р.В., Василюк В.М., Юдкіна Х.В. Змістовий аналіз дефініції «емоційне вигорання в спорті» / Р.В.Павелків, В.М.Василюк, Х.В.Юдкін //збірник наукових праць: Психологія:реальність і перспективи». – Рівне; РДГУ, 2018 -№ 10. – С.5-12. (ISSN 2518-7503) Збірник індексується у наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar.
  3. Ярмощук О.О., Юдкіна Х.В. Діагностика рівня розвитку вольових якостей студентів які спеціалізуються у спортивній ходьбі/ О.О.Ярмощук, Х.В.Юдкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Серія № 15. - Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / збірник наукових праць за ред.Г.А. Арзютова. - К.: вид-во НПУ ім.М.П .Драгоманова. - 2019. Збірник індексується у наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar.
  4. Юдкіна Х.В., Давидюк І.В.,Кевпанич В.В. Фізіотерапевтичні методи пасивного відновлення легкоатлетів-ходаків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21 – С. 202-206. (ISSN2311-2220 )Збірник індексується у наукометричній базі даних, Google Scholar.

Участь у конференціях:

  • Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації», 23-24 березня 2018 року, м.Київ.
  • ХІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція памʼяті професора, доктора педагогічних наук Олександра Сергійовича Куца «Актуальні проблеми юнацького спорту», 27 вересня 2018 року, м.Херсон.

 

© 2022 Психологія