Главінська Еліна Сергіївна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік вступу: 2021

Спеціальність: 053 Психологія

Тема дисертаційного дослідження: психологічні умови становлення адаптивних взаємостосунків батьків та дітей старшого шкільного віку

Наукові керівники (ПІП, науковий ступінь, вчене звання):

Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, перший проректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Михальчук Наталія Олександрівна - доктор психологічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики, завідувач.

Стажування:

підвищення кваліфікації в проекті: «Edukacja i nauka bez granic» університет Марії Кюрі – (Польша, Люблін, 28.06.19 - 27.12.19), кількість годин – 180;

Членкиня української спілки психотерапевтів – ВК 18/44

Статті:

 • Дубчак О.Б., Главінська Е. Соціальні мережі як чинник десоціалізації молоді. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. К.: НАУ, 2018. Вип. 13(1). С. 120–124.
 • Семиченко В.А., Главінська Е. Аналіз методичної бази психосемантичного дослідження свідомості особистості. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. Київ, 2019. С. 120 – 125.
 • Барановська Л.В., Главінська Е.С. Досвід використання малюнкової терапії як методу подолання агресивності молодших школярів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. К.: НАУ, 2020. Вип. 16. С.144-151. (Фахове видання. Google Scholar, Index Copernicus, Elibrary, GoogleScholar).

Тези: 

 • Главінська Е. Психологічні чинники страху польоту повітряним транспортом і шляхи його подолання. Політ. Сучасні проблеми науки: збірник наукових робіт учасників ХУІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (6 квітня 2016 р., м.Київ). Київ, 2016.
 • Макєєва О.М., Главінська Е.С. Психологічна теорія права Л. Петражицького: основні погляди та ідеї. Молодіжний науковий юридичний форум: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції до Дня науки (18 травня 2017 р., м. Київ) Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2017. С.29-31.
 • Главінська Е. Емоційне напруження як чинник помилкових дій пілота. Політ. Сучасні проблеми науки. Напрям «Гуманітарні науки». Т.1: збірник наукових робіт учасників ХУІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (4 квітня 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. С.342-343.
 • Главінська Е. Психологічні особливості поведінки пілотів у екстремальних ситуаціях Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХУІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (5 квітня 2018 р., м. Київ):[у 2-х т.]. Т. 1. Київ, 2018. С.287-289.
 • Главінська Е. Малюнкова терапія як ефективний метод подолання агресивності молодших школярів. Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів(1-5 квітня 2019 р., м. Киї): [у 2-х т.]. Т. К.: НАУ, 2019. С. 286-287.
 • Главінська Е. Малюнкова терапія як засіб психокорекції агресивності молодших школярів. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: зб. матеріалів міжнародної конференції (19 квітня 2019 р., м. Київ). Київ, 2019. С. 55-57.
 • Главінська Е. С. Психосемантичне дослідження свідомості особистості. Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (2-4 квітня 2020 р., м. Київ). Т. 1. К.: НАУ, 2020. – С. 249-250.
 • Главінська О.Д., Главінська Е.С. Методологічні принципи психосемантики для вивчення свідомості особистості. Science and education in modern society: current issue and innovation research. Collection of abstracts. International scientific-practical conference (Kunovice. Czech Republic, March 27-28, 2021). C. 51-56.
 • Главінська О.Д., Главінська Е.С. Методична база психосемантичного дослідження свідомості особистості. Current trends of modern scientific research. Collection of abstracts. International scientific-practical conference (Kunovice. Czech Republic, July 30-31, 2021). C. 71-77.

Конференції:

 • ХУІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 6 квітня 2016 р.;
 • Всеукраїнська науково - практична конференція до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум», м. Київ, 18 травня 2017 р.;
 • ХУІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 4 квітня 2017 р.;
 • ХУІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 5 квітня 2018 р.;
 • ХІХ міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 1-5 квітня 2019 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у просторі молодіжної субкультури», м. Рівне, 27-28 березня 2020 р.;
 • ХХІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 2-4 квітня 2020 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження», м. Київ, 19 квітня 2019 р.;
 • International scientific-practical conference «Science and education in modern society: current issue and innovation research», Kunovice. Czech Republic, March 27-28, 2021;
 • International scientific-practical conference «Current trends of modern scientific research», Kunovice. Czech Republic, July 30-31, 2021.

Стажування:

 • підвищення кваліфікації «Edukacja i nauka bez granic» університет Марії Кюрі – 180 год. (Польша, Люблін, 28.06.19 - 27.12.19); - сертифікат (№02712/1)
 • професійне навчання в школі тренерської майстерності «Школа сучасного тренера» - 128 год. (Рівне, 2019)
 • членкиня української спілки психотерапевтів (ВК 18/44).

© 2022 Психологія