Відбулися секційні засідання звітної наукової конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти РДГУ за 2021 рік

Сьогодні на кафедрах загальної психології та психодіагностики, практичної психології та психотерапії відбулися секційні засідання звітної наукової конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2021 рік. Згідно програми обговорення проблем у галузі психологічної науки проводилося у секціях теоретичних проблем сучасної психології (керівник – професор Воробйов А.М., секретар – доцент Демчук О.О.), прикладних проблем сучасної психології (керівник – доцент Ставицька О.Г., секретар – ст.викладач Савуляк В.О.) та проблем практичної психології (керівник – професор Ямницький В.М., секретар – доцент Сторож О.В.). Психологічний супровід освітнього процесу в умовах воєнного стану, первинна психологічна допомога, основні напрями психологічної допомоги дітям та дорослим, які постраждали внаслідок кризових екстремальних подій в Україні, проблеми соціально-психологічної адаптації вимушено переселених осіб, стресостійкість, життєстійкість як чинники особистісного розвитку, організація волонтерської діяльності в умовах сьогодення стали предметом наукових розвідок не лише науково-педагогічних працівників, але і здобувачів фаху психолога за освітніми ступенями «бакалавра» та «магістра». Не залишилися поза увагою учасників конференції проблеми інтелектуального, емоційного та особистісного розвитку на різних етапах онтогенезу, інтернет-залежності, використання методів арт-терапії, християнської терапії, кризового консультування та інші не менш актуальні запити сучасності. Тези виступів будуть опубліковані у черговому випуску альманаху студентського наукового товариства «Актуальні питання психологічної науки».

© 2023 Психологія