Обговорення проєкту ОНП "Психологія" на 2022-2023 н.р.

23 грудня 2021 року в РДГУ у режимі відеоконференції відбулася онлайн зустріч розробників ОНП підготовки здобувачів PhD зі спеціальності 053 Психологія з представниками Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених РДГУ та студентського активу психолого-природничого факультету стосовно обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2022-2023 н.р.
Доктор психологічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ Павелків Р.В., доктор психологічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології, гарант ОНП 053 Психологія Корчакова Н.В. та викладачі, які забезпечують викладання навчальних дисциплін представили проєкт ОНП, звернули увагу присутніх на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія.
Участь в обговорені взяли голова Наукового товариства (Ольга Поліщук), члени наукового товариства (Анна Гамза, Вадим Пономаренко, Віктор Панасюк) та здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (Віктор Панасюк, Галина Луцик).
Щиро дякуємо за активну участь, включеність у процес та внесені пропозиції до ОНП.
© 2024 Психологія