ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ ЯК ВЕКТОР ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ»

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Рівненський державний гуманітарний університет

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ВСЕУКРАЇНСЬКА науково-практична конференція
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ ЯК ВЕКТОР ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм»
29-30 вересня 2022 року.

Мета конференції – обговорення актуальних питань та сучасних тенденцій в організації професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців у закладах освіти в умовах повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну; ознайомлення наукової та практикуючої спільноти з інноваційними технологіями розвитку професійної компетентності, особистісної стресостійкості, соціальної відповідальності та національної ідентичності; аналіз трансформацій сучасного ринку праці в умовах війни та їх відображення у психолого-педагогічній системі підготовки особистості професіонала.

Напрями роботи конференції:

 1. Професійна підготовка в контексті вимог сучасного ринку праці та його динаміки в умовах війни : теоретико-методологічні засади.
 2. Психолого-педагогічні виміри становлення особистості професіонала.
 3. Конкурентоспроможність як стратегічний вектор особистісного розвитку фахівця.
 4. Теорія та практика підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері психології бізнесу і управління.
 5. Розвиток професійної ідентичності та національної ідентичності у здобувачів вищої освіти.
 6. Інноваційні освітні технології формування професійної компетентності фахівця, його соціальної відповідальності та патріотизму: прикладні аспекти: прикладні аспекти.

До участі у конференції запрошуються:  
науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, практикуючі психологи, педагоги, соціальні працівники, усі інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі у конференції:
Для участі у конференції просимо до 18 вересня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету (на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) наступні матеріали:

 • заявку на участь у конференції (Додаток 1);
 • тези та/або статтю, оформлені за вимогами, що вказані у Додатку 2 та на сайті фахового збірника);
 • копію квитанції про оплату організаційного внеску у розмірі 200 грн.

Вказана сума покриває організаційні витрати на проведення конференції Публікація наукової статті у фаховому виданні оплачується окремо.

Матеріали конференції будуть опубліковані:

 • у фаховому виданні «Психологія: реальність і перспективи». Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, який включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 Психологія. (Наказ МОН України від 15.04.2021  № 420. Вимоги до оформлення матеріалів див. на сайті видання: https://www.prap.rv.ua/index.php/prap_rv
 • у збірнику наукових тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм», рекомендованого до друку вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вимоги до оформлення матеріалів див. Додаток 2.

Набір матеріалів для публікації здійснюється до  23 вересня 2022 р.

Вимоги до надсилання матеріалів та оплати:

 • назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад, Коваленко Олена_заявка; Коваленко Олена_тези);
 • оплата організаційного внеску для участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм» здійснюється на картку Monobank: 5375 4114 0817 9385 (Орап Марина Олегівна);
 • оплата за публікацію у збірнику наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспективи» здійснюється після повідомлення про прийом статті у друк;
 • кошти перераховуються з обов’язковим зазначенням призначення платежу («За організаційний внесок Коваленко Олена», «За публікацію у збірнику наукових праць Коваленко Олена»).

Додаток 1

АНКЕТА–ЗАЯВКА
учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Повна назва організації/установи

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Контактний телефон (мобільний)

 

E-mail

 

Назва збірника, де планується публікація статті/тез

 

Назва секції конференції

 

Повна назва доповіді

 

 

 Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів публікації
у збірнику наукових тез «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм» 

 1. Обсяг 4-5 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 20 мм.
 2. Прізвище та ініціали автора розміщуються у правій половині аркуша над тезами. Нижче (під ініціалами) повна назва установи, посада; через 1 інтервал – назва тез великими літерами напівжирним шрифтом, нижче – структурований (Вступ. Виклад основного матеріалу. Висновки.) текст тез. Після тез – література, яка має бути оформлена згідно з останніми діючими вимогами й містити орієнтовно до 5 джерел.
 3. До уваги здобувачів вищої освіти та аспірантів: після списку використаної літератури у лівій половині аркуша зазначаються науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи наукового керівника, у правій половині аркуша – його прізвище та ініціали.
 4. Тези надсилаються електронною поштою до оргкомітету конференції у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, набраного в сучасних версіях редактора

Адреса оргкомітету: 46000 Україна, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, кафедра психології факультету педагогіки та психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Контактні дані для звернень до організаторів конференції:

 • загальні організаційні питання – завідувач кафедри психології, доктор психол. наук, професор Орап Марина Олегівна (067-747-27-54; у робочі дні з 10.00 до 17.00);
 • надходження матеріалів до оргкомітету, оплати та публікації тез, отримання сертифікатів Вовк Валентина Олегівна (067-353-50-55; у робочі дні з 10.00 до 17.00);
 • публікація наукових статей у фаховому збірнику РДГУ – канд. пед. наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ Безлюдна Валентина Іванівна (097-356-24-10).
 • для листуванняЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

З повагою, оргкомітет.

© 2024 Психологія