Павелків Віталій Романович

Професор кафедри загальної психології та психодіагностики

Декан психолого-природничого факультету

Доктор психологічних наук

Вчене звання: Доцент

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3321-9060

Scopus:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DlzMJCAAAAAJ

Web of Science(WoS): Recearcher ID  ABA- 2365-2021

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Вікова психологія,
 • Соціальна психологія,
 • Девіантологія.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2003 р., спеціальність «Всесвітня історія, практична психологія».
 2. Навчався в аспірантурі (2003-2006 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Стаж роботи: 18 років

Дисертаційні дослідження:

 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічні чинники агресивної поведінки підлітків та шляхи її корекції» (Київ, 2006).
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах» (Київ, 2019).

Наукові та професійні досягнення:

 • Декан психолого-природничого факультету РДГУ (з 2011 і до цього часу).
 • Голова спеціалізованих вчених рад з проведення разового захисту та присудження ступеню доктора філософії: ДФ 47.053.003 (РДГУ, 2020 рік); ДФ 47.053.004 (РДГУ, 2020 рік); ДФ 47.053.008 (РДГУ, 2021 рік).
 • Член редколегії збірника наукових праць РДГУ «Психологія: реальність та перспективи» (категорія «Б»), (Index Copernicus International; CrossRef; Google Scholar; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).
 • Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни.

 • Психологія.
 • Загальна психологія.
 • Теоретико-методологічні проблеми психології.

Автор понад 70 публікацій.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Smirnova О., Horoshko V., Korchakova N., Pavelkiv V., Rubskyi V., Kremenchutska M. Influence of the Educational Factor on the Level of Intellectual Abilities of Police Officers // Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. Vol. 9, No. 1, March 2020. Р. 335-344.: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2546
 2. Павелків В.Р. Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур/ В.Р.Павелків, В.М.Панасюк // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. ред. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків ; ред.. кол. : Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 211-215.
 3. Павелків В. Р. Психологічні основи мінімізації деструктивних проявів агресії у підлітковому віці / В.Р.Павелків // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 10. / Упорядник Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С.120-126.
 4. Павелків В. Р. Діагностичний компонент дослідження особистісних деструкцій представників молодіжних субкультур / В. Р. Павелків // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11 / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол. : Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова, В. І. Безлюдна. – Рівне : РДГУ, 2018. – С. 109-117.
 5. Павелків В. Р. Зміни рівня вираженості особистісних деструкцій у представників молодіжних субкультур після впровадження превентивно-корекційної роботи / В. Р. Павелків // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12. – Рівне : РДГУ, 2019. – С. 176-184.
 6. Павелків В. Особливості розуміння феномену свободи в підлітковому та юнацькому віці / В. Павелків, Н. Чмуневич // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13. – Рівне : РДГУ, 2019. – С. 190-194.
 7. Павелків В. Психологічні особливості соціально-перцептивних оцінок в системі «старшокласник-вчитель» / В. Павелків, В. Безлюдна, Л. Осьмак // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 14. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 27-34.
 8. Павелків В. Соціальна деривація як чинник формування девіантної поведінки у підлітків/ В.Павелків, О.Малахова // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 16. – Рівне : РДГУ, 2021. – С. 156-166. (70% авторський внесок)

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Павелків В. Р. Психогенеза підліткових субкультур: Монографія / В. Р. Павелків. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2018. – 280 с.
 2. Павелків В.Р. Конструктивно-деструктивний потенціал молодіжних субкультур // Особистість у контексті морального та професійного зростання: колективна монографія; за ред. Р. В. Павелківа. Київ: «Центр учбової літератури». С. 56-72.
 3. Павелків К., Павелків В. Концепція іншомовної підготовки фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету // Філософія освітнього простору: психологічний вимір: колективна монографія; під ред. Р. В. Павелківа, Н. В. Корчакової. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. С. 84-110.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Павелків В. Психологічна характеристика контркультурних рухів в сучасному соціокультурному просторі. Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць [за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 21 квітня 2020 р.)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / М-во освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С. 39-41.
 2. Павелків В. Р. Психогенеза деструктивних патернів поведінки представників контркультурних об'єднань / В. Р. Павелків, В. М. Панасюк // Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. Т. О. Олефіренка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 136-137.
© 2022 Психологія