Воробйов Анатолій Миколайович

Професор, завідувач кафедри загальної психології та психодіагностики

Кандилдат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія особистості,
 • етнопсихологія,
 • політична психологія

Інформація про вищу освіту:

 1. Ровенський державний педагогічний інститут, 1969, «Російська мова та література», вчитель російської мови та літератури;
 2. Інститут підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін університетів і пед вузів АПН СРСР, 1970, відділення психології, викладач психології

Стаж роботи: 41 рік

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  (13.00.01 – теорія та історія педагогіки), «Науково-педагогічні основи системи підготовки майбутніх вчителів до інтернаціонального виховання учнів загальноосвітньої школи».

Наукові та професійні досягнення:

 • Член редколегії збірника наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» з 1999 по 2016  (Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999 та додатки до Постанови ВАК України від 11.10.2000 р № 1-03/8 і від 30.03.2011 № 1-05/3).
 • Голова (співголова) оргкомітету
     Тижнів психології (24-28.04.2017, 23-27.04.2018, 15-19.04.2019);
     науково-практичних семінарів для практичних психологів закладів освіти та практикуючих психологів Рівненської області «Актуальні питання розвитку практичної психології на Рівненщині»(30.10.2018 30.11.2019)

Навчальні дисципліни.

 • Етнопсихологія
 • Політична психологія

Автор понад 70 публікацій.

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Воробйов А.М. Медіа залежність як різновид психічних відхилень / А.М.Воробйов, О.О.Демчук // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. ред. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків ; ред.. кол. : Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2017. – С.  49-54 (50% авторський внесок)

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Програма атестаційного екзамену здобувачів ОС «магістр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2020. – 28 с. (авторський внесок 30 %).
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами ОС «бакалавр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2020. – 32 с. (авторський внесок 30 %)
 3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з психодіагностики здобувачами ОС «бакалавр» за ОП «Психологія», «Практична психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, О.О.Демчук. – Рівне: РДГУ, 2020. – 46 с. (авторський внесок 50 %).
 4. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» («Практична психологія»)» для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 19 с. (авторський внесок 30 %).
 5. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та для вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 19 с. (авторський внесок 30 %).
 6. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» для вступників на здобуття ступеня «Магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 24 с. (авторський внесок 30 %).
 7. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами ОС «магістр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2021. – 34 с. (авторський внесок 30 %)
 8. Програма атестаційного екзамену здобувачів ОС бакалавр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2021. – 38 с. (авторський внесок 30 %)
© 2022 Психологія