Артемова Ольга Іванівна

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики

Кандидат педагогічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0937-6920

Scopus: https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7mHTLyJge4gBDmuavKKGG762rC7L_ixECb0dLAId8-SEajgOjZnH4jug0TzBI11wolmWVv8-bCK3OXc3-ylckEW08DsP4HeRJJ6yjl9-F6hwTsX0kMbqHGjgxBnwyXHAlD2AT9ZHNqpsI_uavaIaZOZdcmmw&user=NqBaki0AAAAJ

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E4zfFLeR971EoyFUBGf&excludeEventConfig=ExcludeIfReload 

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія спілкування та міжособистісної взаємодії,
 • психологічна допомога особистості

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2011 р., практичний  психолог в  закладах освіти.
 2. Навчалася в аспірантурі (1998-2001 рр.) за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)

Стаж роботи: 34 роки

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.0202 – теорія і методика навчання (українська мова)

 «Розвиток креативного мовлення молодших школярів» (Одеса, 2001).

Наукові та професійні досягнення:

Навчальні дисципліни.

 • Загальна психологія,
 • Практикум із загальної психології,
 • Вступ до спеціальності,
 • Вступ та мова спеціальності

Автор понад  78  публікацій.

Основні публікації

 1. Артемова О.І. Психологічні фактори розвитку креативності особистості майбутнього психолога / О.І.Артемова, Н.О.Хупавцева // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 9. / Упорядник Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред. кол. Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. ― С.18 – 24.
 2. Артемова О.І. Креативність як базисна характеристика вчителя сучасної школи / О.І.Артемова // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – Серія «Психологія», Рівне, 2017. – № 4 (92). -С.46 -50.
 3. Артемова О.І. Креативність як запорука професіоналізму ведучого тренінгових груп / О.І.Артемова, І.А.Дружиніна // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 10. / Упорядник Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред. кол. Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. ― С. 12–15. (4 стор.).
 4. Артемова О.І. Творчий потенціал та креативність педагога як запорука професіоналізму / О.І.Артемова // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11. / Упорядник Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред. кол. Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. ― С. 17–22.
 5. Артемова О.І. Формування позитивної Я-концепції майбутнього практичного психолога / О.І.Артемова, М.В.Работій // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11. / Упорядник Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред. кол. Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. ― С. 123 - 128.
 6. Артемова О.І. Соціально-психологічні чинники входження молоді у субкультурний простір / О.І.Артемова // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12. / Упорядник Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова; ред. кол. Р.В.Павелків, В.І.Безлюдна, Н.В.Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2019. ― С. 18–23.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Вступ та мова спеціальності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 1 курсу спеціальності 053 – Психологія (Практична психологія) / Укладач О.І.Артемова. – Рівне: РДГУ, 2017. – 26 с.
 2. Вступ до спеціальності. Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності 053 - Психологія (Практична психологія) / Укладач Артемова О.І.. - Рівне: РДГУ, 2018. – 38 с.
 3. Порівняльна психологія. Навчально-методичні матеріали для студентів 2 курсу спеціальності 053 – Психологія (Практична психологія) / Укладач О.І.Артемова. – Рівне: РДГУ, 2019. – 39 с.
 4. Загальна психологія. Навчально-методичні матеріали з курсу для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Укладач О.І.Артемова. – Рівне: РДГУ, 2020. – 65 с.
© 2022 Психологія