Назаревич Вікторія В’ячеславівна

Доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Кандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0111-7070

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zERp5OIAAAAJ&hl=ru

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=F4ASklIjYRtPoONkymR&rurl=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3Fproduct%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26preferencesSaved%3D%26SID%3DF4ASklIjYRtPoONkymR

 Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Сфера наукових інтересів:

 • Явище остракізму, соціального неприйняття,
 • робота з шкільним знущанням методами арт-терапії

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський економіко-гуманітарний інститут, 1999 р. повна вища освіта за спеціальністю «Початкове навчання, практична психологія» та кваліфікацією «Вчитель початкових класів, практичний психолог

Стаж роботи: 17 років.

 

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку» (Київ, 2005).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член методичное ради секцїї креативних та мистецьких психотерапій УСП
 • Керівник відокремленого підрозділу Рівненського осередку «Всеукраїнської асоціації арт-терапевтів»
 • Засновник навчального порталу з арт-терапії «Nazarevich - art»
 • Ведучий експерт з напрямку – АРТПСИХОЛОГІЯ
 • Лектор Ізраїльської академії арт-терапії та коучингу
 • Членство в ГО «Всеукраїнська асоціація політичних психологів»
 • Членство ГО Національна психологічна асоціація
 • Членство в Європейська федерація психологічних асоціацій

Навчальні дисципліни.

 • Психічна депривація,
 • Психологія стресу,
 • Основи наукових досліджень,
 • Психологічна експертиза в різних галузях.

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Назаревич В. В. Методологічні прийоми роботи із фотозображеннями у консультативній практиці психолога. / В. В. Назаревич // Науковий вісник Херсонського державного університету (серія Психологічні науки). – 2017. – № 3. – С. 116 – 121.
 2. Назаревич В. В. Фотографія як засіб ресурсування психоємоціцного стану індивіда. Психологія реальність перспективі / В. В. Назаревич, І. О. Борейчук // – 2017. – № 8. – С. 192 – 197.
 3. Назаревич В. В. Визначення остракізму в системі наукових понять / В. В. Назаревич. // HUMANITARIUM «Психологія». – 2019. – №1. – С.110 – 119 (https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-42-1-110-119).
 4. Назаревич В. В. Методологічні аспекти вивчення остракізму / В. В. Назаревич. // Київський науково-педагогічний вісник. – 2020. – №21. – С. 70 – 78 (http://knopp.org.ua/file/21_2020.pdf).
 5. Назаревич В. В. Моніторинг передумов остракізму в навчальному середовищі / В. В. Назаревич. // Габітус. – 2020. – №12. – С. 191 – 197 (DOI https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.12-2.33).
 6. Назаревич В. В. Організаціно – інструментальні умови психолого-педагогічної профілактики / В. В. Назаревич. // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – 2020. – № 21. – С. 60 – 69. (http://pedagogylviv.org.ua/zhurnaly/december_2020.pdf)
 7. Назаревич В. В. Остракізація як феномен інклюзивного простору / В. В. Назаревич. // Психологія реальність і перспективи. – 2020. – № 15. – С. 118 – 125. (https://doi.org/10.35619/praprv.v1i15.193)
 8. Назаревич В. В. Остракізм в навчальному середовищі як соціальна стигматизація / В. В. Назаревич. // Modern engineering and innovative technologies. – 2020. – №14. – С. 30 – 40. (10.30890/2567-5273.2020-14-04-027)
 9. Назаревич В. В. Остракізм як передумова булінгу / В. В. Назаревич. // Теорія і пратика сучасної психології. – 2019. – №6. – С. 70 – 77 (https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-1.15).
 10. Назаревич В. В. Остракізм як прояв ксенофобії / В. В. Назаревич. // Проблеми сучасної психології. – 2020. – №47. – С.159 – 178 (https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.159-178).
 11. Назаревич В. В. Парадигмальні аспекти витоків остракізму в теоріях розвитку / В. В. Назаревич. // KELM (Knowledge, Education, Law, Management). – 2020. – № 3 (31). – С. 94 – 101 (https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.2.17)
 12. Назаревич В. В. Передумови остракізму як першоджерела соціальної ізоляції / В. В. Назаревич. // Теорія і пратика сучасної психології. – 2020. – №1. – С. 79 – 87 (https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.1-3.14).
 13. Назаревич В. В. Причини і прояви остракізму в освітньому середовищі / В. В. Назаревич. // Наукові записки Національного університету «Остроська академія» серія «Психологія». – 2020. – №11. – С. 167 – 175 (https://journals.oa.edu.ua/Psychology/article/view/2986).
 14. Назаревич В. В. Психологічні аспекти соціальної депривації в наслідок остракізації / В. В. Назаревич. // Габітус. – 2020. – №16. – С.162 – 168 (DOI https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.16.26).
 15. Назаревич В. В. Психологічний феномен пересуду як форма остракізації / В. В. Назаревич. // JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH– 2020. – №9. – С. 93 – 102 (DOI: http://dx.doi.org/10.15421/102009).
 16. Назаревич В. В. Соціальне вигнання як форма остракізації в навчальному середовищі / В. В. Назаревич. //Психологія реальність і перспективи. – 2019. – №13. – С.82 – 89 (http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/96/).
 17. Назаревич В. В. Соціальна нетерпимість в освітніх установах як середовище остракізації / В. В. Назаревич. // Наукові записки Національного університету «Остроська академія» серія «Психологія». – 2020. – №10. – С.116 – 122 (https://journals.oa.edu.ua/Psychology/article/view/2766).
 18. Назаревич В. В. Філосовський компонент психології «іншого» в системі остракізації середовища / В. В. Назаревич. // HUMANITARIUM. – 2019. – №1. – С.120 – 130 (https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-42-1-120-130).
 19. Назаревич В. В. Функції остракізму в освітньому середовищі / В. В. Назаревич. //Психологія реальність і перспективи. – 2020. – №14. – С.177 – 186 (http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/202/).
 20. Назаревич В. В. Явище остракізму в системі трансцендентальних понять життєвої форми / В. В. Назаревич. // Психологічні перспективи. – 2019. – №34. – С. 155 – 174 (DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-155-174).
 21. Назаревич В. В. Принципи психологической корекции остракизированной личности/ В. В. Назаревич. // Modern scientific researches. – 2020. – №13 (6). – С. 12 – 23 (DOI: 10.30889/2523-4692.2020-13-06-007).
 22. W. Ostracyzm – wykluczenie spoleczne – niekorzystna sytuacja spoleczna / Nazarewycz. W. // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: state and society. – 2020. – № 2 – С. 26 – 47.
 23. Назаревич В. В. Дослідження остракізаторських тенденцій за допомогою проективного тесту / В. В. Назаревич. // Наукові записки Національного університету «Остроська академія» серія «Психологія». – 2020. – №13 – С. 120 – 122.
 24. Назаревич В. В. Еволюційні тенденції булінгу як остракізація контактів у навчальному середовищі / В. В. Назаревич. // Психологічні перспективи – 2021. – № 37 – С. 168 – 184.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Назаревич В. В. Психологічні засоби профілактики остракізму в інклюзивному просторі: методичний посібник / В. В. Назаревич – КИЇВ: «ПРИНТХАУС», 2021. – 64 с.
 2. Назаревич В. В. Проективна самоакцептація остракізованої дитини до освітнього середовища / В. В. Назаревич // Психолого - педагогічна допомога особистості засобами арттерапії / В. В. Назаревич. – Переяслав: ФОП Домбровська Я. М., 2020. – С. 290–308.
 3. Назаревич В. В. Сучасні парадигми розуміння остракізації в освітному середовищі / В. В. Назаревич // Theoretical foundation of the functioning of education. Ways to improve the effectiveness of educational activities / В. В. Назаревич – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 394 – 401.

Авторські свідоцтва:

 1. Назаревич В.В. Свідоцтво про отримання авторського права на твір «23 методи психоемоційної саморегуляції творчістю » Психологічні поради для саморегуляції особистості в умовах пандемічної реальності (реєстрація від 17.06.2020 №98205).
 2. Назаревич В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Збірка творів  образотворчого мистецтва «Набір карток «CREO» для роботи психолога (реєстрація від 06.07.2020 №98393).
 3. Назаревич В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Збірка творів образотворчого мистецтва «Проективні картки «POTS+» (реєстрація від 16.07.2020).
 4. Назаревич В.В. Набір тематичних карт "SOMA" (жовтень 2020 року) (У Патентній палаті на оформленні);
 5. Назаревич В. В. Набір психологіних карток Помогайко "Шлях героя" (лютий 2021 року) (У Патентній палаті на оформленні);
 6. Назаревич В. В. Матриці "МЕТА-КОУЧ" твердження для саморегуляції (березень 2020 року) (У Патентній палаті на оформленні).
© 2024 Психологія