Корчакова Наталія Вікторівна

Професор кафедри вікової та педагогічної психології

Доктор психологічних наук

Вчене звання: доцент

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1164-3370

Researcher ID:  https://publons.com/researcher/3584373/natalia-korchakova

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EQf2MjYAAAAJ&hl=uk

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Соціальна психологія,
 • позитивна психологія,
 • просоціальний розвиток особистості,
 • самопрезентація особистості

Інформація про вищу освіту:

 1. 1992-1997 навчалася у Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю "Початкове навчання та біологія";
 2. 2011-2013 навчалася у Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю "Психологія";
 3. 2000-2003 Аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 19.00.07. Педагогічна та вікова психологія
 4. 2014-2017 Докторантура Національного  педагогічного університету  ім. М. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07. Педагогічна та вікова психологія

Стаж роботи: 22 роки

Дисертаційні дослідження:

 1. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці» (Івано-Франківськ, 2004).
 2. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) "Вікова генеза просоціальності особистості" (Київ,2018)

Наукові та професійні досягнення:

 • Гарант освітньо-наукової програми спеціальності 053«Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 • Заступник головного редактора збірника наукових праць "Психологія: реальність та перспективи", включеного до Переліку наукових фахових видань України.
 • Член Вченої ради психолого-природничого факультету та комісії з дотримання академічної доброчесності РДГУ.
 • Науковий керівник здобувача ступеня PhD. (Білецька О.Д.)
 • Експерт Національного агенства з оцінювання якості освіти за спеціальністю 053«Психологія».
 • Член оргкомітетів з проведення міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій.
 • У 2006 -2013 Член  творчої групи з розробки держбюджетних проектів: «Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” ( № державної реєстрації 0106В000636) та «Розвиток просоціальної поведінки як основа морального становлення особистості» (№0112U002043).
 • Виконувала обов'язки Голови державної екзаменаційної комісії.
 • У 2018 нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю та високий професіоналізм
 • У 2019 закінчила інтенсивний курс вдосконалення навичок влодіння англійською мовою  «PTE BOOSTER» у Національному університеті водного господарства та природокористування та отримала міжнародний сертифікат володіння англійською мовою рівня В2.

Навчальні дисципліни.

 • Соціальна психологія,
 • психологія розвитку,
 • конфліктологія,
 • психологія сексуальності.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації :

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Smirnova O., Horoshko V., Korchakova, N., Pavelkiv V., Rubskyi V., Kremenchutska M. /Influence of the Educational Factor on the Level of Intellectual Abilities of Police Officers O Smirnova, V. Horoshko, N. Korchakova, Pavelkiv, V. Rubskyi,  M.Kremenchutska, // Tarih kultur ve sanat arastirmalari dergisi  [Journal of history culture and art research]. -Том. 9. -Вип: 1. -  Karabuk, Turkey,2020.-С. 335-344.DOI: 10.7596/taksad.v9i1.2546
 2. Pavlenko V., Kurapov A., Drozdov A., N. Korchakova, A. Reznik & R. Isralowitz (2021) COVID-19 Fear Association with Ukrainian “Help Profession” Student Mental Health, Substance Use, and Resilience, Journal of Loss and Trauma, DOI: 10.1080/15325024.2021.1961408

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Корчакова Н. В. Просоціальність особистості : становлення та розвиток : монографія / Н. В. Корчакова. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 440 с.
 2. Особистість у контексті морального та професійного зростання: монографія / за ред Р. В. Павелківа, Н. В. Корчакової. – Київ : «Центр учбової літератури», 2019. – 192 с
 3. Психологічні основи дитячої самопрезентації: монографія . – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. –280 с.
 4. Філософія освітнього простору:колективна монографія / за ред. Р. В. Павелківа, Н. В. Корчакової. – Київ : «Центр учбової літератури», 2021. – 400 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Корчакова Н.В.Поєднання освітньої та трудової діяльності як реалізація прагнення студентської молоді до економічної сепарації.//Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки. - Київ.--С.60-73.
 2. Корчакова Н.В.,Безлюдна В.І. Установки студенческой молодежи относительно незапланиролванной беременности.//Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. − Вип. 16. – Рівне : РДГУ, 2021. – С. 87- 97
 3. Павелків Р.В., Корчакова Н.В.,Безлюдна В.І. Проблема просоціального розвитку особистості у структурі освітнього контенту//Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. − Вип. 15. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 126- 134
 4. Корчакова Н.В.Розвиток просоціальності підлітків у контексті формування внутрішньої структури групи //Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. − Вип. 14. – Рівне : РДГУ, 2020. – С. 109- 117
© 2024 Психологія