Випуск №17

2023

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

 

 

 

Випуск №16

2022

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №15

2021

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   
 

Випуск №14

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №13

2019

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №12

2018

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №11

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №10

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №9

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   

Випуск №8

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

Випуск №8

2023

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №7

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

Випуск №7

2023

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №6

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

Випуск №6

2022

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №5

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

 Випуск №5

2022

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №4

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

 Випуск №4

2021

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №3

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

 Випуск №3

2021

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №2

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

 Випуск №2

2020

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Випуск №1

 

Актуальні питання психологічної науки

Альманах студентського наукового товариства

   Випуск №1 

 

Студентський дайджест:
збірник наукових матеріалів здобувачів вищої освіти.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ВК02

Методика констатувального екмперименту

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=510

проф. Ямницький В.М.

ВК01

Концепція аналітичного дослідження

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=511

проф. Ямницький В.М.

2 курс

ВК07

Розвивально-корекційні технології у психологічних дослідженнях

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=512

доц. Ставицька О.Г.

ВК08

Методи статистичної обробки емпіричних даних

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=513 

доц. Рудюк О.В.

ВК05

Психодіагностика (віковий аспект)

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=523

доц. Созонюк О.С.

ВК06

Онтогенетичні аспекти соціалізації особистості

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=514 

доц. Широких А.О.

 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ОК09 

Сучасна зарубіжна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=515

проф. Немеш О.М.

2 курс

ОК08

Теорія і методика викладання психології у вищій школі

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=522

доц.Созонюк О.С.

ОК06

Актуальні проблеми психології

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=529 

доц. Назаревич В.В.

ОК07

Психологія розвитку

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=175

проф. Корчакова Н.В.

3 курс

ОК10

Виробнича (педагогічна практика)

 

проф. Павелків Р.В.

 

© 2024 Психологія