Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ВК02

Методика констатувального екмперименту

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=510

проф. Ямницький В.М.

ВК01

Концепція аналітичного дослідження

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=511

проф. Ямницький В.М.

2 курс

ВК07

Розвивально-корекційні технології у психологічних дослідженнях

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=512

доц. Ставицька О.Г.

ВК08

Методи статистичної обробки емпіричних даних

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=513 

доц. Рудюк О.В.

ВК05

Психодіагностика (віковий аспект)

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=523

доц. Созонюк О.С.

ВК06

Онтогенетичні аспекти соціалізації особистості

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=514 

доц. Широких А.О.

 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ОК09 

Сучасна зарубіжна психологія

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=515

проф. Немеш О.М.

2 курс

ОК08

Теорія і методика викладання психології у вищій школі

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=522

доц.Созонюк О.С.

ОК06

Актуальні проблеми психології

https://do.rshu.edu.ua/enrol/index.php?id=529 

доц. Назаревич В.В.

ОК07

Психологія розвитку

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=175

проф. Корчакова Н.В.

3 курс

ОК10

Виробнича (педагогічна практика)

 

проф. Павелків Р.В.

 

Спеціальність Назва ОП Рік впровадження Укр PDF Eng
PDF
Рецензії стейкхолдерів
053 Психологія Психологія 2016    
053 Психологія Психологія 2017    
053 Психологія Психологія 2020    
053 Психологія Психологія 2021  
053 Психологія Психологія 2022    
  1 курс  
 

Луцик Галина Олександрівна
(денна форма)

  Главінська Еліна Сергіївна
(вечірня форма)
  2 курс  
     
  Мороз Вікторія Вікторівна 
(вечірня форма)
 
  3 курс  
   
  Білецька Олена Давидівна 
(вечірня форма)
 
  4 курс  
 
Панасюк Віктор Миколайович 
(денна форма)
Захарченко Анастасія Володимирівна 
(денна форма)
Юдкіна Христина Володимирівна 
(вечірня форма)
© 2023 Психологія