Луцик Галина Олександрівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0003-3905-2038

Рік вступу: 2021
Спеціальність 053 Психологія

Тема дисертаційного дослідження: психологічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи зі схильними до девіантної поведінки підлітками

Науковий керівник
Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, перший проректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 1. Луцик Г. О. Загальні підходи до розуміння девіантної поведінки підлітків в контексті підготовки майбутніх психологів у ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2016. №7. С. 131-134. (Фахове видання, Copernicus)
 2. Луцик Г. О. Чинники схильності підлітків до девіантної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2017. №8. С. 175-180. (Фахове видання, Copernicus)
 3. Луцик Г. О. Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Професійна освіта: проблеми і перспективи. ІПТО НАПН України. К.: ІПТО НАПН України, 2018. Випуск 14. С. 30-36. (Фахове видання, Google Scholar)
 4. Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, в закладах вищої освіти: поетапна реалізація проблеми. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. Журнал. Рівне, ОІППО. № 4. 2018. С.84-87. (Фахове видання, Copernicus)
 5. Луцик Г. О. Стан сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. № 2. С. 51-58. (Фахове видання, InfoBase Index)
 6. Луцик Г. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. Херсон, 2020. № 92-93. С. 94-99. (Фахове видання, Copernicus)
 7. Луцик Г.О. Психолого-педагогічний потенціал дисципліни «Психологія важковиховуваних» в аспекті підготовки майбутніх психологів до роботи з підлітками девіантної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2021. №16. С. 128-134. (Фахове видання, Copernicus)

Тези доповідей:

 • Луцик Г. О. Характерологічні прояви девіантної поведінки у підлітковому віці. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2017 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. С. 43-46.
 • Луцик Г.О. Готовність майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки як теоретична проблема. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2017. № 17 (60). С. 280-284.
 • Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, у світлі компетентнісного підходу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 червня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 66-70.
 • Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на засадах практико-орієнтованого підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019 року). Чернівці, 2019. С. 198-202.
 • Луцик Г. О. Акмеологічний підхід як умова формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. «Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування» (м. Харків, 21-22 червня 2019 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 65-68
 • Луцик Г. О. Здатність до саморегуляції як чинник готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня). Чехія, 2020. С. 81-85.
 • Луцик Г. О. Рефлексія як аспект готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 липня). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІІ. С. 26 – 28.
 • Луцик Г. О. Емоційний інтелект у структурі готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 липня). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. С. 119-122.

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 19-20 травня, 2017).
 • Міжнародна наукова конференція «Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти» (Рівне, 16-17 червня 2017).
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Одеса, 22-23 червня 2018).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у просторі молодіжної субкультури» (Рівне, 27-28 березня 2019).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (Чернівці, 17 травня 2019).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування» (Харків, 21-22 червня 2019).
 • V Міжнародна інтернет — конференція «SCIENCE — THE FUTURE OF THE WORLD» (Прага, Чехія 23- 24 червня 2020).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Київ, 10-11 липня 2020).
 • ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет — конференція «Психологічні основи здоров'я, освіти, науки та самореалізації особистості» (Луцьк, Україна 25-26 березня, 2021).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Київ, 9-10 липня 2021).

© 2022 Психологія