Панасюк Віктор Миколайович

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0001-9607-2698

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=-3jBgVQAAAAJ&hl=uk

Рік вступу: 2017

Спеціальність: 053 Психологія

Тема дисертаційного дослідження: психологічна корекція особистісних деструкцій представників молодіжних субкультур

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання):

Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, перший проректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 • Панасюк В.М., Павелків В.Р. Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол.: Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 211-215. (Фахове видання, Copernicus)
 • Панасюк В.М. Корекція агресивних поведінкових конструкцій у підлітковому віці: теоретичний аспект. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 10. С. 126-133. (Фахове видання, Copernicus)
 • Панасюк В.М. Соціально-психологічні особливості інкорпорації підлітків у середовище деструктивних молодіжних субкультур. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету / упоряд.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова, В. І. Безлюдна. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 11. С. 118-124. (Фахове видання, Copernicus)

Досягнення:

 • професійний член ВГО «Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація» (посвідчення АТА №324) та ГС «Національна психологічна асоціація України» (сертифікат, валідність сертифікату підтверджується відкритим Всеукраїнським реєстром психологів у 2021 році).

Тези доповідей:

 • Панасюк В.М. Психологічні основи мінімізації агресивних поведінкових конструкцій у середовищі молодіжних субкультур. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (м. Рівне, 16 травня 2018 року). Рівне: РВВ РДГУ, 2018. С. 206-207.
 • Панасюк В.М. Деструктивний вплив молодіжної субкультури на формування особистості підлітка. Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій: Наукові студії: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.) / за заг. ред. Е. А. Панасенко. Слов’янськ: ТОВ «Видавництво «Друкарський двір», 2018. Вип. 4. С. 123-128.
 • Панасюк В.М. Деструктивні соціальні тенденції молодіжних субкультур. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: Матеріали ХХІ Міжнародної конференції молодих науковців (19 квітня 2019 р.) / за ред. І. В. Данилюка, С. Ю. Пащенко. Київ: Логос, 2019. С. 154-157.
 • Панасюк В.М., Павелків В.Р. Психогенеза деструктивних патернів поведінки представників контркультурних об'єднань. Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених: збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. Т. О. Олефіренка. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. С. 136-137.

Участь у конференціях:

 • Всеукраїнський круглий стіл «Цінність людського життя в Україні та сучасному світі», 31 жовтня 2017 р., м. Рівне.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету, 22-23 березня 2018 р., м. Рівне.
 • X Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості», 29-30 березня 2018 р., м. Луцьк.
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство очима молодих», 16 травня 2018 р., м. Рівне.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій», 23 листопада 2018 року, м. Слов’янськ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у просторі молодіжної субкультури», 27-28 березня 2019 року, м. Рівне.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології розвитку особистості», 14-15 травня 2020 року, м. Київ.
 • ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості», 25-26 березня 2021 року, м. Луцьк.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психологія життєвого простору сучасної молоді», 26-27 листопада 2021 року, м. Рівне.

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародне стажування «INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (THE WEBINAR) ON THE THEME "THE CLOUD STORAGE SERVICE FOR THE ONLINE STUDYING ON THE EXAMPLE OF THE ZOOM PLATFORM"» (Lublin, Republic of Poland, 20-27 of July, 2020). Workload of the international skills development (the webinar) is 1,5 ECTS credits (45 hours).
 2. Підвищення кваліфікації фахівців спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота» за програмою «АРТТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 01.11-2019–04.04.2021), отримав спеціалізацію «Арттерапевт» (286 год.) (сертифікат №11/21 від 04.04.2021, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Ліцензія МОН України №1135-АК від 29.07.2015).

Володіння іноземною мовою

Сертифікат на знання англійської мови рівня В2 (№000992001 від 24.04.2019 виданий аавторизованим екзаменаційним центром «UNIVERSAL TEST»).

© 2022 Психологія