Проектування освітніх програм в умовах сьогодення

Традиційне оновлення ОНП підготовки доктора філософії за спеціальністю «Психологія» цьогоріч відбувається в умовах повномасштабної війни. Тяжкі випробування, з якими зустрілася Україна, висувають нові вимоги до підготовки майбутніх психологів. Питання перегляду освітньої програми на 2022-2023рр. були обговорені під час круглого столу «Проектування освітніх програм в умовах сьогодення», який відбувся 17.05.22. У роботі зібрання взяли участь наукові керівники дисертаційних робіт аспірантів (доктор психол. наук, професор, перший проректор РДГУ Павелків Р.В.; доктор психол. наук, професор, зав. каф. Ямницький В.М.), гарант ОНП (доктор психол. наук, професор Корчакова Н.В.); представники академічної спільноти (доктор психол. наук, професор, зав. каф. Криворізського державного педагогічного університету Токарева Н.М; доктор психол. наук, професор Мукачівського державного університету Корнієнко Іннокентій Олексійович); роботодавці (директор Дубенського коледжу Бабак В.П.; директор Сарненського педагогічного коледжу Горкуненко П.П.; головний спеціаліст Департаменту освіти і науки РОДА Андреєва М.М.); викладачі дисциплін психологічного циклу, здобувачі ступеня PhD. Під час зустрічі основну увагу було спрямовано на обговорення доцільності введення нових навчальних дисциплін, їх віднесення до основного чи вибіркового контенту програми, поєднання навчальних ОК у вибірковому блоці та ін. Слушні зауваження і уточнення були висловлені Горкуненко П.П., щодо змістового контексту 3 розділу програми. У виступі Бабака В.П. прозвучала ідея розширення баз виробничої практики, зокрема - надання здобувачам ступеня PhD можливості її проходження на базі коледжів. Токарева Н.М. висловила ідею розширення переліку вибіркових дисциплін. Під час круглого столу свої думки щодо удосконалення програми висловили також випускники аспірантури та здобувачі ступеня PhD.

 

© 2024 Психологія