Білецька Олена Давидівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: ID 0000-0002-9447-4455

Рік вступу: 2019

Спеціальність 053 Психологія

Тема дисертаційного дослідження: психологічні особливості феноменів зради та довіри в контексті міжособистісних стосунків у юнацькому віці

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Корчакова Наталія Вікторівна, доктор психологічних наук, професор Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 • Психологічні аспекти вікових криз особистості від народження до юнацтва. «ПСИХОЛОГІЯ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503). Збірник індексується у наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar
 • Дослідження особливостей психологічних характеристик у осіб юнацького віку з різним рівнем довіри в міжособистісних стосунках. «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503). Збірник індексується у наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar
 • Егоцентризм як чинник низького рівня довіри в контексті міжособистісних стосунків у період ранньої юності. «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503). Збірник індексується у наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar
 • Проблема довіри та емпатії в контексті міжособистісних стосунків у період ранньої юності. «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503). Збірник індексується у наукометричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar

Тези доповідей:

 • Білецька О. Д., Корчакова Н.В. Вплив гендерних стереотипів на міжособистісне спілкування у період ранньої юності. МАТЕРІАЛИ ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців «НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» 26 травня, 2020 року.
 • Білецька О.Д. Проблема довіри в контексті міжособистісних стосунків у період ранньої юності. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 64. 486 с.
 • Білецька О. Д. Деструктивний характер зради в контексті міжособистісних стосунків у період ранньої юності. Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – т.1. – 493 с.
 • Білецька О. Д. Зрада як ненормативна криза ранньої юності. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» Munich, Germany 11-13 April 2021

Участь у конференціях:

 • ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» (м.Рівне, 26 травня 2020 року).
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (м.Переяслав, 30 жовтня 2021 року)
 • XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ» (м.Дніпро, 1-2 квітня 2021 р.)
 • International Scientific and Practical Conference «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» (Munich, Germany 11-13 April 2021)

© 2022 Психологія