Захист кандидатської дисертації Березюк Тетяни Петрівни

22.09.2021 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 26.453.02 Інституту психології імені Г. С. Костюка старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ Березюк Тетяна Петрівна успішно захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Павелків Роман Володимирович). Згідно Наказу МОН України від 30.11.2021 р. № 1290 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р. № 1017» Березюк Тетяні Петрівні присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук.

© 2024 Психологія