VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 21 квітня 2022 р.

SAPERE  AUDE!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет психології, історії та соціології
Кафедра психології
Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
Кафедра психології 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра психології 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА»
Кафедра загальної, вікової та соціальної психології 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра вікової та педагогічної психології 

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
Лабораторія навчання імені І. О. Синиці
Лабораторія організаційної та соціальної психології
Лабораторія методології і теорії психології
Лабораторія загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця 

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ НІЗАМІ
Факультет педагогіки та психології

БУХАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Педагогічний факультет, кафедра психологіЇ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН
БУХАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ АБУ АЛІ ІБН СІНО
Кафедра педагогіки, психології та мов 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНІЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Алмати)
Вища школа педагогіки і психології

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених, аспірантів та студентів
«Соціально-психологічні технології розвитку особистості»
21 квітня 2022 р.

Інформаційний лист 

Оргкомітет запрошує аспірантів, молодих вчених, магістрантів, студентів до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», що відбудеться у Херсонському державному університеті 21 квітня 2022 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Мета конференції – залучення до науково-дослідницької діяльності в галузі соціальної психології студентів та молодих науковців; поширення проблематики прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.

Тематичні напрямки роботи конференції: 

 • Соціальна компетентність і соціально-психологічна адаптованість особистості;
 • Соціально-психологічні процеси в малих групах;
 • Масова свідомість, чинники її формування та впливу;
 • Особистість в критичних ситуаціях життєдіяльності;
 • Інноваційні технології дослідження, розвитку та вдосконалення особистості;
 • Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі;
 • Формування особистості в контексті педагогічної діяльності. 

В межах роботи конференції передбачено наступні заходи: 

Пленарне та секційні засідання; аспірантський колоквіум; круглий стіл «Підготовка наукових кадрів: проблеми та перспективи»; конкурс наукових проєктів
Найкращі наукові повідомлення, відзначені журі конкурсу та учасниками конференції, будуть нагороджені дипломами.
Конференцію буде проведено у дистанційному форматі із застосуванням платформи для відеоконференцій ZOOM.  

Для участі у конференції необхідно до 14 березня 2022 року (включно) надіслати заявку і матеріали (статті) в електронному вигляді. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Контактні дані оргкомітету:
Херсонський державний університет
Кленіна Каріна Віталіївна – координатор конференції Тел.:067-883-17-75
Олейник Нарміна Оруджівна – голова оргкомітету конференції Тел.: 099-900-43-41
Адреса оргкомітету: 73003, м. Херсон, вул. Університетська, 27, Херсонський державний університет, кафедра психології. Тел.:  (0552) 32-67-91 

Рівненський державний університет
Мирончук Олена Сергіївна 80503757233 

Звертаємо Вашу увагу, що заявку (див. форму) та статтю необхідно надіслати у листі як прикріплені файли. Ім’я файлу зі статтею – прізвище першого автора «Сидоренко_стаття»; ім’я файлу із заявкою – «Сидоренко_заявка»,

Зверніть, будь ласка, увагу, що всі подані статті для участі у конференції проходять процедуру рецензування членами організаційного комітету конференції та перевірку на антиплагіат за допомогою програми Unicheck. Після отримання статті, її розгляду членами оргкомітету, та перевірки на антиплагіат учаснику конференції на електронну адресу впродовж двох днів буде відправлено лист-підтвердження та реквізити для оплати.

Сканований (сфотографований) варіант квитанції про оплату оргвнеску просимо переслати на електронну адресу оргкомітету.

Організаційний внесок. У вартість організаційного внеску входить підготовка матеріалів конференції у збірнику матеріалів конференції «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», підготовка програми конференції та сертифікату учасника. Сертифікат учасника є іменним, виконується двома мовами (українська та англійська), містить порядковий номер та кількість годин/кредитів. Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн.

Електронний варіант збірнику та програми буде розміщено на сайті ХДУ (сторінка кафедри психології ХДУ). Іменний сертифікат буде відправлений автору на електронну пошту, яку вказано у заявці. 

Контактні дані оргкомітету:
Херсонський державний університет
Кленіна Каріна Віталіївна – координатор конференції Тел.:067-883-17-75
Олейник Нарміна Оруджівна – голова оргкомітету конференції Тел.: 099-900-43-41
Адреса оргкомітету: 73003, м. Херсон, вул. Університетська, 27, Херсонський державний університет, кафедра психології. Тел.:  (0552) 32-67-91 

Рівненський державний університет
Мирончук Олена Сергіївна 80503757233 

Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Обсяг статті – 3-5 стор. Наукова стаття має бути написана грамотною науковою мовою (українською, російською або англійською мовою), мати логічно побудовану структуру (вступ із постановкою проблеми та завдання, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням методів і методик дослідження, одержаних наукових результатів, висновки).
 2. Вимоги до оформлення тексту рукопису. Формат шрифту: розмір – 14; тип – Times New Roman. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм.
  Текст статті подається через інтервал після даних про наукового керівника: форматування по ширині. Текст без переносів, абзац – 10 мм, посилання – у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].
 3. Список літератури – через 1 інтервал після тексту статті. Список літератури – шрифт 12. Посилання на літературні джерела – всередині тексту, наприклад: [7] або [9, с. 3]. Список літератури – не більше 5 джерел. Оформлення за вимогами ДСТУ 8302:2015 (приклад додається).
  Сторінки статті не нумеруються. Автор статті несе відповідальність за її зміст, дати, цитати, фактичні дані.
   

Приклад оформлення 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОТНОСТІ
УЧНІВ ОДИНАДЦЯТИХ КЛАСІВ І СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
М.О. Токарева
Херсонський державний університет, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент С.С. Сидоренко 

Текст статті.

Література: (по центру)

 1. Блинова О. Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі : монографія. Херсон : РІПО, 2011. 488 с.
 2. Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. № 3. С. 166–170. 

Заявка на участь у конференції

П.І.П. учасника (повністю) українською та англійською мовами

(звертаємо Вашу увагу, що на основі цих даних будуть заповнюватись сертифікат учасника конференції)

українською -

англійською -

Назва статті (виступу)

 

Повна назва закладу вищої освіти

 

Назва факультету

 

Кафедра або спеціалізація (якщо є)

 

Ваш статус (студент/магістрант/аспірант)

 

Курс/рік навчання

 

П.І.Б. наукового керівника (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника (повністю)

 

Форми участі:

 • очна участь з публікацією
 • очна участь без публікації
 • заочна: тільки публікація статті

Обов’язково заповніть ЗАЯВКУ!

Контактний телефон

 

E-mail:

 

Програму конференції після 15 квітня 2022 року буде розміщено на сторінках сайтів:

 

© 2022 Психологія