Луцик Галина Олександрівна

Викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Профілі:

ORCID: 0000-0003-3905-2038

Scopus: 

Google Scholar: 

Web of Science(WoS): 

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія.
 • Підготовка майбутніх психологів до роботи зі схильними до девіантної поведінки підлітками.
 • Арт-терапевтичні методи у роботі з підлітками-девіантами.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2007 р., психолог в закладах освіти, вчитель  основ правознавства,
 2. Рівненський державний гуманітарний університет, 2012 р.,психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах.
 3. Вступ до аспірантури (2021) за спеціальністю 053 Психологія

Стаж роботи: 9 років

Дисертаційні дослідження: працює над темою дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія «Психологічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи зі схильними до девіантної поведінки підлітками».

Наукові та професійні досягнення:

 • Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр»  «Соціально-психологічний супровід підлітків, схильних до девіантної поведінки як напрямок діяльності психолога закладу загальної середньої освіти» (функціонує з 2016 року до теперішнього часу).
 • Співкерівник студентського наукового гуртка здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» «Розвиток творчого потенціалу особистості засобами арт-терапії».
 • Голова профбюро психолого-природничого факультету з листопада 2019 р.

Навчальні дисципліни.

 • Юридична психологія.
 • Психологія важковиховуваних дітей.
 • Робота з групами девіантних підлітків.

Автор понад 27 публікацій. Основні публікації

 1. Луцик Г. О. Чинники схильності підлітків до девіантної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2017. №8. С. 175-180.
 2. Луцик Г.О. Готовність майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки як теоретична проблема. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2017. № 17 (60). С. 280-284.
 3. Луцик Г. О. Характерологічні прояви девіантної поведінки у підлітковому віці. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2017 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. С. 43-46.
 4. Луцик Г. О. Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Професійна освіта: проблеми і перспективи. ІПТО НАПН України. К.: ІПТО НАПН України, 2018. Випуск 14. С. 30-36.
 5. Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, в закладах вищої освіти: поетапна реалізація проблеми. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. Журнал. Рівне, ОІППО. № 4. 2018. С.84-87.
 6. Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, у світлі компетентнісного підходу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 червня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 66-70.
 7. Луцик Г. О. Стан сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. № 2. С. 51-58.
 8. Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на засадах практико-орієнтованого підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019 року). Чернівці, 2019. С. 198-202.
 9. Луцик Г. О. Акмеологічний підхід як умова формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. «Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування» (м. Харків, 21-22 червня 2019 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 65-68.
 10. Луцик Г. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. Херсон, 2020. № 92-93.
 11. Луцик Г. О. Здатність до саморегуляції як чинник готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня). Чехія, 2020. С. 81-85.
 12. Луцик Г. О. Рефлексія як аспект готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 липня). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІІ. С. 26 – 28. С. 94-99.
 13. Луцик Г.О. Психолого-педагогічний потенціал дисципліни «Психологія важковиховуваних» в аспекті підготовки майбутніх психологів до роботи з підлітками девіантної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2021. №16. С. 128-134
 14. Луцик Г. О. Емоційний інтелект у структурі готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 липня). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. С. 119-122.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Луцик Г. О. Чинники схильності підлітків до девіантної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2017. №8. С. 175-180.
 2. Луцик Г. О. Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Професійна освіта: проблеми і перспективи. ІПТО НАПН України. К.: ІПТО НАПН України, 2018. Випуск 14. С. 30-36.
 3. Луцик Г. О. Формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, в закладах вищої освіти: поетапна реалізація проблеми. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. Журнал. Рівне, ОІППО. № 4. 2018. С.84-87.
 4. Луцик Г. О. Стан сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. № 2. С. 51-58.
 5. Луцик Г. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. Херсон, 2020. № 92-93. С. 94-99.
 6. Луцик Г.О. Психолого-педагогічний потенціал дисципліни «Психологія важковиховуваних» в аспекті підготовки майбутніх психологів до роботи з підлітками девіантної поведінки. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2021. №16. С. 128-134.
© 2024 Психологія