Джеджера Ольга Володимирівна

Старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5471-703X

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=x3ien4wAAAAJ

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=F1crJg7AZaELfYmbIWF&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія емоцій,
 • практична психологія в закладах освіти,
 • основи наукових досліджень,
 • психологія сім’ї,
 • психодіагностика в закладах освіти,
 • діяльність психологічних служб

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2000 р., менеджер-економіст, адміністративний менеджмент
 2. Рівненський державний гуманітарний університет, 2012 р., психологія, практичний психолог в закладах освіти
 3. Навчалася в аспірантурі (2012-2014 рр.) за спеціальністю 053 Психологія (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія)

Стаж роботи: 15 років

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Детермінантний вплив емоційних переживань на ефективність навчальної діяльності студентів»

Наукові та професійні досягнення:

 • Керівник постійно діючою науковою проблемною групою «Емоційно-мотиваційні фактори успішності навчальної діяльності студентів»
 • Керівник Лабораторією психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»
 • Консультант закладу дошкільної освіти Ясла-садок комбінованого типу №31 Рівненської міської ради з проблеми «Психологія емоційних переживань дітей дошкільного віку».
 • Консультант закладу дошкільної освіти Ясла-садок комбінованого типу №46 Рівненської міської ради з проблеми «Психологія емоційних переживань дітей дошкільного віку».
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Рівненським навчально-виховним комплексом «Колегіум» Рівненської міської ради
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Рівненською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської ради.

Навчальні дисципліни.

 • Організація діяльності психологічних служб,
 • Психологія сім’ї,
 • Практикум з вікової психології,
 • Практикум із соціальної психології,
 • Невропатологія з основами психопатології,
 • Неврологічні основи логопедії

Автор понад 27 публікацій. Основні публікації

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Етика і психологія ділового спілкування: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» / К.В. Джеджера, О.В.Джеджера. – Рівне : РДГУ, 2013. – 97 с.
 2. Етика і психологія ділового спілкування: Курс лекцій для студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» / Автори-упорядники К.В. Джеджера, О.В.Джеджера. – Рівне : РДГУ, 2013. – 105 с.
 3. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі / за ред.В.М.Ямницького, передмова та післямова Р.В.Павелківа.- Рівне : О.Зень, 2015. – 183 с. (Джеджера К.В., Джеджера О.В. Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності навчальної діяльності студентів: аспект актуалізації творчої активності – с.133-159)
 4. Філософія освітнього простору: психологічний вимір: колектвна монографія; під ред. Р. В. Павелківа, Н В. Корчакової. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. – 400 с. (Джеджера О. В. Особливості детермінації успішності навчання здобувачів вищої освіти емоційними переживаннями в умовах пандемії COVID-19)

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Джеджера О.В. Емоційні переживання як чинник ефективності навчальної діяльності студентів / О.В.Джеджера // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць.- Рівне, 2017.- Випуск 8. – с.41-48.
 2. Джеджера О.В. Розвиток емоційного інтелекту як шлях оптимізації емоційних переживань майбутніх психологів з приводу навчання / О.В.Джеджера // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць. Вип. 11 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред..кол.: Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С.46-53. – Google Scholar (Рівненський державний гуманітарний університет).
 3. Джеджера О.В. Емоційне переживання як детермінуючий чинник ефективності навчальної діяльності студентів / О.В.Джеджера // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць. Вип. 12/ упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред..кол.: Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2019. – С.64-70
 4. Джеджера О.В. Особливості емоційного переживання студентами актуальних ситуацій / О.В.Джеджера // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць. - Вип.13. -  Рівне: РДГУ, 2019. - С.25-30.
 5. Джеджера О.В., Юрчук О.І. Особливості переживання суб’єктивного емоційного стану здобувачами вищої освіти під час дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19 / О.В.Джеджера, О.І.Юрчук // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць. -Вип.15. - Рівне: РДГУ, 2020. - С.41-49.
© 2024 Психологія