Березюк Тетяна Петрівна

 Доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Науковий ступіньКандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6864-9055

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jzzRRLQAAAAJ&hl=uk

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Професіоналізація майбутніх спеціалістів у контексті фахової підготовки

Інформація про вищу освіту:

 1. РДГУ, 2007 р. з., повна вища освіта за спеціальністю «Менеджмент організацій» та кваліфікацією «Менеджер-економіст».
 2. РДГУ, 2014 р. з., друга вища післядипломна освіта за спеціальністю «Психологія» та кваліфікацією «Практичний психолог в закладах освіти»
 3. Аспірантура РДГУ, 2014 – 2017 р. н., спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стаж роботи: 14 р.

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вищих навчальних закладах» (Київ, 2021 р.).

Наукові та професійні досягнення:

 • Керівник наукової проблемної групи «Формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання» здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» психолого-природничого факультету з 2019 року й дотепер.

Наукові та професійні досягнення:

 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Комунальним закладом «Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради.
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Мізоцьким навчально-виховним комплексом «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів–ліцей» Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області.
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Комунальним закладом «Рівненська дитяча музична школа № 2».
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Комунальною установою «Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр» Здолбунівської міської ради Рівненської області.
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Закладом дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (для дітей з вадами зору) № 35 «Весняночка» Рівненської міської ради.
 • Куратор Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом та Рівненською гімназією «Гармонія» Рівненської міської ради.
 • 2021–2022 н. р. – керівник наукової проблемної групи здобувачів першого та другого освітніх рівнів вищої освіти психолого-природничого факультету за темою: «Формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти ЗВО на засадах компетентнісного підходу».
 • 2020–2021 н. р. – керівник наукової проблемної групи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»: «Формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання».
 • 2019–2020 н. р. – керівник наукової проблемної групи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»: «Проблема адаптації молодших школярів до навчально-виховного процесу».

Навчальні дисципліни.

 • Психологія менеджменту
 • Психологія управління
 • Психологія спілкування
 • Інклюзивна освіта
 • Педагогічна психологія

Автор понад 30 публікацій.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Філософія освітнього простору: психологічний вимір: колективна монографія / під ред. Р. В. Павелківа, Н. В. Корчакової. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. (Розділ: «Розвиток професійних компетенцій та особистості здобувачів вищої освіти», С. 54 – 84).

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Березюк Т. П. Дослідження психологічних особливостей професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери в умовах ЗВО. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне: РДГУ, 2021. Вип. 17. С. 5–11.
 2. Березюк Т. П. Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вищих навчальних закладах: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2021. 256  с.
 3. Березюк Т. П. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті Європейського простору вищої освіти. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, Вип. 8. С. 18–23.
 4. Березюк Т. П. Методологія комплексного психологічного дослідження проблеми формування професійно-особистісного становлення майбутніх менеджерів в умовах ВНЗ. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, Вип. 10. С. 24–31.
 5. Березюк Т. П. Модель формування професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВЗО. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, Вип. 11. С. 28–35.
 6. Bereziuk Tetiana. Reflective culture as a system-forming factor for the development of professional competence of future managers in higher education institutions. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2020. № 5 (33), vol. 1. 60–64.
 7. Березюк Т. П. Мотиваційний аспект розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищого навчального закладу освіти. Молодий вчений. № 3 (79). С. 57–60;
 8. Березюк Т. П. Психолого-педагогічний аспект формування професійної компетентності майбутніх менеджерів засобами мережевих технологій. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 15. С. 5–10.
 9. Березюк Т. Психологічна компетентність як складова формування професійної компетентності майбутніх менеджерів. Нова пед. думка : наук.-метод. журн. Рівне : РОІППО, 2018. № 4 (96). С. 80 – 84.
 10. Березюк Т. П. Особистісно-професійна компетентність педагогічного колективу. Рівненська дитяча музична школа № 2: присвяч. 45-річн. ювілею. Рівне, 2019. С. 27.
 11. Березюк Т. П. Особливості розвитку професійної компетентності та професійно-управлінського самовизначення менеджерів. Практична психологія у сучасному вимірі : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і науковців : тези доп., м. Дніпро, 29 берез. 2016 р. Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. С.38–40.
© 2024 Психологія