Павелків Роман Володимирович

Перший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології

Доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6564-4507

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213189466

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YZ1NkwIAAAAJ

Web of Science(WoS): https://www.webofscience.com/wos/author/results/1/relevance/1

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Проблеми становлення і розвитку моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці,
 • вивчення закономірностей становлення моральної свідомості та самосвідомості молодшого школяра,
 • особливості засвоєння молодшими школярами моральних норм та вимог.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний педагогічний інститут, 1981р. «Педагогіка та психологія (дошкільна)», викладач дошкільної педагогіки і психології та методист дошкільного закладу.

Стаж роботи: 48

Дисертаційні дослідження:

 1. Кандидатська дисертація на тему: «Психологічні особливості усвідомлення молодшими школярами своєї поведінки»  (1990 р.). 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
 2. Докторська дисертація на тему: «Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у молодшому шкільному віці»  (2005 р.) 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Наукові та професійні досягнення:

 • Член спеціалізованих вчених рад:
     Спеціалізована вчена рада Д 26.453.02 Інституту психології ім. Г .С. Костюка НАПН України (наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).
     Спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (наказ МОН № 820 від 11.07.2016).
 • Старший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268) Фундаментальна (2015-2017).
 • Головний редактор фахового збірника науково-методичних праць РДГУ «Психологія: реальність і перспективи», член редакційної колегії фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» з 2015 року (Індекс Copernicus), член редакційної колегії фахового журналу «Нова педагогічна думка» (Індекс Copernicus).
 • Консультант Управління освіти Рівненської міської ради (довідка № 154 від 26.12.2019 р.)
 • Науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ (2014-2018). (Угода про співробітництво між Науково-методичним центром інноваційних технологій виховного процесу Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України та РДГУ (кафедра теорії і методики виховання). Постанова президії НАПН України № 1-7/2-47 від 27 лютого 2014 р.). Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 дотепер) (Рішення Вченої ради РДГУ. Протокол № 5 від 31 травня 2018 р.).
 • Є учасником міжнародного проекту «Сприяння соціальній інтеграції громадян, постраждалих від конфлікту на Сході України», що фінансується Міністерством закордонних справ Литовської республіки і виконується Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України спільно з Клайпедським університетом (республіка Литва). Номер проекту P2019-VB-UK-18 (довідка № 46-01-26 від 24 січня 2020 р.)
 • Учасник Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України» (з 1984 року і дотепер). З 2015 року є членом президії Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України». (довідка № 26-Т-19 від 16.12.2019 р.)
 • Член експертних комісій МОН України щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів та магістрів
 • Керівник проблемної групи студентів магістратури психолого-природничого факультету «Розвиток особистості та самосвідомості у дитячому віці» з 2016 року
 • Здійснює наукове керівництво здобувачами ступеня PhD, доктора наук.
 • Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни.

 • Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку,
 • Психологія розвитку

Автор понад 200 публікацій. Основні публікації (беремо із списку за останні 5 років )

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Logosha, R., Bondarenko, V., Samokhval, O., Pavelkiv, R., & Petrenko, O.B. (2019). Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation. Journal of Entrepreneurship Education, 22(6) (Scopus). – Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-of-future-economists-1528-2651-22-6-476.pdf; https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html
 2. Onufriieva L., Chaikovska О., Kobets О., Pavelkiv R.,Melnychuk T.  Social Intelligence as a Factor of Volunteer Activities by Future Medical Workers // Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi.  9, No. 1, March 2020. Р. 84-95: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2536
 3. Zaplatynska, A., Zavadska, T., Oliinyk, H., Pavelkiv, R., Panchenko, T., Sichkar, S., & Vasylieva-Khalatnykova, M. (2020). Justification of the professional image for the development of the educator's professional image. Journal of Entrepreneurship Education, 23(1).
 4. Pavelkiv , Borysenko O., Tarasenko K., Yavorska N. The strategies of innovative development in the growth of the manufacturing enterprise level/ International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 1805-1811, Article ID: IJM_11_06_164 Available online at http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.164
 5. Redchuk, R., Doroshenko, T., Havryliuk, N., Medynskii, S., Soichuk, R., Petrenkо, O., Pavelkiv, R., Rybalko, P., Maliar, N., Maliar, E., Chornodon, M., Boretskyi, V.(2020). Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12 (4), 289 - 309. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/346

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Павелків Р.В. Вікова психологія / Р.В. Павелків // Підручник для студентів ВНЗ. – К.: Кондор, 2015. – 469 с. Рекомендований МОіН України як підручник для студентів ВНЗ (лист № 1/11-1500 від 22.02.2011 р.)
 2. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2017. – 365 с.
 3. Енциклопедія позашкільної освіти / РДГУ, НМЦ інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, РОІППО; головний ред. Г. П. Пустовіт. – Рівне : О. Зень, 2017. – 525 с. – Павелків Р.В. С.172-173; 176-179; 379-380; 385-386; 427-430.
 4. Pavelkiv R.V. Reflection as a mechanism for the formation of individual consciousness and activity of a personality // Modern innovative and information technologies in the development of society. - Katowice School of Technology. - Monograph 23. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. - С.354-361. – Режим доступу: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/2aa1c6c0eeb14e6ea9c698f5a250dd70.pdf
 5. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння: Навч. посіб. для студентів психолог., мед. та юрид. спец. / Р. В. Павелків, Є. М. Харченко. – Київ : «Центр учбової літератури», 2020. – 475с.
 6. Філософія освітнього простору: психологічний вимір Колективна монографія; під ред. Р.В.Павелківа, Н.В.Корчакової. – Київ, вид-во «Центр учбової літератури», 2021. – 400 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Павелків Р.В. Роль рефлексивного механізму та особливості його функціонування у сфері моральної свідомості та самосвідомості. / Р.В. Павелків // Психологія : реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 4-11.
 2. Павелків Р. В. Особливості розвитку емпатії як соціально-психологічного явища та компонента моральної сфери особистості Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 4 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2016. – С.16-27.
 3. Павелків Р.В. Вікові особливості морального розвитку молодшого школяра / Р.В.Павелків // Психологія: реальність і перспективи : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 9. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 5-12.
 4. Павелків Р. В. Психологічні особливості рефлексії у структурній організації особистості / Р.В. Павелків // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 5. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін..-Рівне: РДГУ, 2017-С. 20-31.
 5. Павелків Р.В. Психологічні особливості розвитку моральних почуттів у молодшому шкільному віці / Р. В. Павелків // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 6 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2017. – С.16-27.
 6. 6.Павелків Р.В. Змістовий аналіз дефініції «Емоційне вигорання в спорті» / Р.В.Павелків, В. М. Василюк, Х. В. Юдкіна // Психологія: реальність і перспективи : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 10. – Рівне : РДГУ, 2018. – С. 3-12.
 7. Павелків Р.В. Рефлексія як психологічний механізм моральної саморегуляції поведінки особистості / Р.В.Павелків // Психологія : реальність і перспективи : Збірник наукових праць. Випуск 11 // упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2018. – С.5-10.
 8. Павелків Р.В. Теоретичний аналіз концептуальних підходів дослідження проблеми рефлексії у філософській та психологічній науці. / Р.В. Павелків // Психологія : реальність і перспективи : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 78. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 2-3.
 9. Павелків Р.В. Формування та розвиток здатності до моральної рефлексії в процесі активного соціально-психологічного навчання молодших школярів. // Р.В.Павелків. - Психологія : реальність і перспективи : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 8. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 2-5.
 10. Павелків Р.В. Психологічні особливості та детермінанти морального розвитку особистості у дитячому віці / Р.В. Павелків // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7. Т.1/ упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін..-Рівне: РДГУ, 2018-С. 6-17. Copernicus.
 11. Павелків Р.В. Генеза рефлексії як психологічного механізму морального розвитку особистості / / Р.В. Павелків // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 8. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін..-Рівне: РДГУ, 2018-С. 6-16. Copernicus.
 12. Павелків Р.В. Рефлексія як механізм особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя / Р.В.Павелків // Психологія : реальність і перспективи : Збірник наукових праць. Випуск 12 // упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2019. – С.5-12.
 13. Павелків Р.В. Рефлексія як механізм формування індивідуальної свідомості та діяльності особистості / Р.В.Павелків // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць/ НАПН України ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: Г.Бевз [ та ін.]. – Київ: Юстон, 2019. – Вип. 8 (37). – С.84-98.
 14. Павелків Р.В. Особливості адаптації працівників психологічної служби системи освіти до умов професійної діяльності / Р.В.Павелків, Р.С.Кулаков, Л.М.Кулакова // Психологія: реальність і перспективи : Збірник наукових праць. Випуск 14 // упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2020. – С.194-199. Copernicus.
 15. Павелків Р.В. Сучасні підходи до визначення сутності поняття «освітній простір» / Р.В. Павелків // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Т.2/ упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін..-Рівне: РДГУ, 2020-С. 6-13. Copernicus.
 16. Павелків Р.В Науково-психологічні підходи до розуміння феномену рефлексії Психологія: реальність і перспективи : Збірник наукових праць. Випуск 16 // упоряд. Р.В. Павелків; Н.В.Корчакова ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2021. – С.166-173. Copernicus.
 17. Павелків Р.В Педагогічні підходи до формування освітнього простору: теоретичний аналіз проблеми Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Т.1/ упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін..-Рівне: РДГУ, 2021-С. 39-50. Copernicus.

Авторські свідоцтва:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник “Вікова психологія” (видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № 79505 від 01.06.2018 р.).
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник “Загальна психологія” (видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № 79339 від 24.05.2018).
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» № 79504 (01.06.2018).

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Остапчук Наталія Олександрівна Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування /Н.О. Остапчук// Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання: спеціалізована вчена рада Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – Умань 2015 р.
 2. Кулакова Лариса Миколаївна. Формування почуття власної гідності у молодших школярів в умовах навчальної діяльності / Л.М. Кулакова // Дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 – пед. та вікова психологія: спеціалізована вчена рада К 26.453.01; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2015 р.
 3. Потапчук Тетяна Володимирівна Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т.В. Потапчук// Дис…д-ра пед.наук 13.00.07; НАПН України, Ін-т проблем виховання, Київ, 2015 р.
 4. Курдибаха Оксана Миколаївна. Психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів / О.М. Курдибаха // Дис. …канд.. психол. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, спеціалізована вчена рада Д 26.453.02; ( 16 травня 2017 р.).
 5. Корчакова Наталія Вікторівна. Вікова генеза просоціальної особистості / Н.В.Корчакова // Дис….д-ра психологічних наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (11 квітня 2018 р.).
 6. Поліщук Ольга Павлівна Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи. / О.П.Поліщук // Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки: Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.001 Рівненського державного гуманітарного університету (28 серпня 2020 р.)
 7. Березюк Тетяна Петрівна Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вищих навчальних закладах / Т.П.Березюк // Дис. …канд.. психол. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, спеціалізована вчена рада Д 26.453.02 ( 22 вересня 2021 р.).
 8. Хомич Іванна Сергіївна Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів /І.С.Хомич // Дис. …канд.. психол. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, спеціалізована вчена рада Д 26.453.02 ( 27 вересня 2021 р.).
© 2024 Психологія