Хомич Іванна Сергіївна

Старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Кандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: 0000-0001-8930-6572

Scopus: https://www.scopus.com.search

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9K9no3oAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS): https://www.webofscience.com//wos/alldb/summary/marked/relevance/1

DOI: 10.35619

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • розвиток суспільно значущої поведінки;
 • психосоматика;
 • психологічні тренінги на різну тематику.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2006 р., вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог в закладах освіти.
 2. Навчалася в аспірантурі (2006-2009 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стаж роботи: 13 років

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів» (Київ, 2021).

Наукові та професійні досягнення:

 • Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» психолого-природничого факультету «Особливості уявлень молодших школярів про нормовідповідність власної поведінки» із 2018 р. до 2021 р

Навчальні дисципліни.

 • Диференційна психологія

Автор понад 22 публікацій.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації до виконання семінарських, практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія освітньої діяльності» / укладачі: Д. В. Піонтковська, А. О. Широких, І. С. Хомич. – Рівне, 2021.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Хомич І. С. Самооцінка дитини молодшого шкільного віку як передумова забезпечення контролю за діяльністю з точки зору нормативних критеріїв. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 291–295.
 2. Хомич І. С. Мотиваційний компонент психологічної готовності до навчання у школі. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 9. С. 153–160.
 3. Хомич І. С. Фізіологічні і психологічні аспекти соціальної адаптації дитини до школи. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. : Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2018.      Вип. 10.­ С. 152–158.
 4. Хомич І. С. Дослідження особливостей особистісних цінностей молодших школярів. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 11. С. 165–172.
 5. Хомич І. С. Дослідження особливостей особистісних цінностей молодших школярів. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ред  кол. : І. В. Малафіїк, М. В. Мальчик. Рівне : Рівнен. ін-т Ун-ту «Україна», 2019. С. 138–141.
 6. Хомич І. С. Особливості соціально-психологічної компетентності молодших школярів у сфері нормовідповідності власної поведінки. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 12. С. 223–228.
 7. Хомич І. С. Факторна структура особистості молодшого школяра. Психологія: реальність і перспективи :  зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. у-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 13. С. 173–180.        
 8.  Хомич І. С. Вікові особливості прояву особистісних характеристик молодших школярів. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків,   В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 14. С. 221–225.
 9.  Khomych Ivanna Conceptual approaches to the study of the problem of    normativity in psychological science. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2021. № 1. P. 145–149.
 10. Хомич І. С. Поняття батьківсько-дитячих відносин як одного із факторів формування самооцінки в молодшому шкільному віці. Man and environment, trends and prospects : аbstracts of III International Scientific and Practical Conference. SH SHW “NEW ROUTE”. Tokyo, Japan, 2020. P. 125–128. URL: http:// isg-konf.com.
 11. Хомич І. С. Особливості прояву особистісних характеристик молодших школярів із різним соціометричним статусом у класі. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 15. С. 155–161.
 12. Хомич І. С. Концептуальні підходи до вивчення проблеми нормативності у психологічній науці. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. Р. В. Павелків ; ред. кол. :  Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне : РДГУ, 2021. Вип. 16. С. 201–206.
 13. Хомич І. С. Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Київ, 2021. 23 с.
 14. Хомич І. С. Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів : дис..  канд. психол. наук / І. С. Хомич – Київ, 2021. 250 с.
© 2024 Психологія