Романюк Володимир Леонтійович


Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики

Кандидат біологічних наук 

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3967-2595

Scopus:  https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/?pli=1

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сфера наукових інтересів:

 • Нейрофізіологія, психофізіологія, клінічна психологія;
 • стрес та фізичне і психічне здоров’я людини;
 • активний відпочинок та фізичне і психічне здоров’я людини.

Інформація про вищу освіту:

 1. Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1989 р.; біолог, фізіолог людини і тварин, викладач біології та хімії.
 2. Аспірантура: Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини (м. Харків), 1994-1997 рр.

Стаж роботи: 32 роки

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин «Патофізіологічні  та  екологічні  аспекти  уродженого ендемічного  зобу  у  телят  на  Рівненщині» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  2002 р.).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Українського фізіологічного товариства імені Платона Костюка.

Навчальні дисципліни:

 • Нейрофізіологія.
 • Психофізіологія.
 • Клінічна психологія.

Автор понад 100 публікацій.

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Іван Павлов та вчення про рефлекси: Рефлекс мети. Рефлекс свободи (Історія вітчизняної та зарубіжної науки): Навчально-методичний посібник // Укладач В.Л. Романюк. – Рівне: РДГУ, 2017. – 26 с., іл.
 2. Іван Павлов та вчення про вищу нервову діяльність: Умовний рефлекс (Історія вітчизняної та зарубіжної науки): Навчально-методичний посібник // Укладач В.Л. Романюк. – Рівне: РДГУ, 2017. – 40 с., іл.
 3. Розлади психіки та поведінки (Клас V) / Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10): Навчально-методичний посібник // Укладач В.Л. Романюк. – Рівне: РДГУ, 2019. – 56 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Романюк В.Л. Дослідження психічного здоров’я особистості за рівнем тривожності // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 8. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 230-234.
 2. Федорчук С., Лысенко Е., Колосова Е., Халявка Т., Романюк В. Влияние психоэмоционального напряжения на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата и эффективность сенсомоторной деятельности высококвалифицированных спортсменов.  ‒ Слобожанський науково-спортивний вісник ‒ № 4 (60). ‒ 2017. ‒ С. 109-116.
 3. Романюк В. Функціональна оцінка стресостійкості та стресоуразливості людини за типом поведінкової активності // Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (24 січня 2018 р.): Збірник наукових праць. ‒ Випуск 39. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ С. 184-187.
 4. Боровець О.В., Романюк В.Л. Вплив позитивних і негативних звичок на здоров’я людини // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – № 1 (19). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – С. 157-162.
 5. Романюк В. Аутогенне тренування: психофізіологічні та клінічні аспекти // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 січня 2019 р.): Збірник наукових праць. ‒ Випуск 43. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 453-456.
 6. Романюк В., Воробйов А. Інформаційний стрес: психофізіологічні та клінічні аспекти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (22 січня 2020 р.): Збірник наукових праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Випуск 57. ‒ С. 120-122.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 115843 Україна, МПК А61В 5/02 (2006.01). Метод діагностики біотипів людини за функціональними пробами на велоергометрі та показниками діяльності серцево-судинної системи / В.Л. Романюк (UA). – Заявлено 02.12.2016; Опубліковано 25.04.2017, Бюлетень № 8.
© 2022 Психологія